top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png
1_3458-4186-våre prosjekter.jpg

Våre prosjekter

Woodcon AS leverer alle typer bygg, fra whiskey destilleri til boligblokker og skoler. Vi har gjennom årene vært en spydspiss innen massivtrebruk i Norge, og har vært totalunderentreprenør, leverandør og rådgiver i både prestisjeprosjekter og innovative prosjekter.

Studentboliger og Leiligheter

Siden oppstarten har vi levert og montert over 3400 studenthybler spredt fra Tromsø i nord til Stavanger i Sør. Vi er med på å skape trygge, gode og varige boforhold i hele landet.

Industri og Landbruk

For landbruket er driftsbygninger en av nøkkelfaktorene for god dyrevelferd. Som en spesialist innen landbruks- og industribygg er vi en sikker partner å ha med på laget.

Skoler og Barnehager

Fra 2016 og frem til i dag har vi passert 155 000m2 med skole- og barnehage-
bygg. Vi er en stor bidragsyter som er med på å sørge for gode læringsforhold til morgendagens helter.

Flerbrukshaller

Lange spenn, store spilleflater og godt inneklima i kombinasjon, skaper gode bygg for fysisk aktivitet. Med mulighet for både kompakte limtredragere og fagverk i limtre eller LVL, tilpasser vi oss behovet til alle prosjekter.

Næringsbygg

Landbasert næring blir viktigere og viktigere for Norge de kommende årene. Med utvikling av kompetanse-sentre og næringsbygg er vi med på det grønne skifte som Norge og verden er avhengig av.

Spesialprosjekter

Spenstig arkitektur, krevende prosjektering eller «umulig» montasje, vi står alltid klar til å gjennomføre prosjektet til avtalt tid.

bottom of page