top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png
1_3458-4064-konsernet.jpg

Konsernet

Woodcon er et konsern bestående av 3 selskap som jobber tett sammen. Våre hovedmarkeder er i Norge og Sverige, men vi ser også på nye markeder og videreutvikling av virksomheten i Danmark og Island også. 

 

Vi jobber for å bli den foretrukne totalunderentreprenøren på bærekonstruksjoner i tre, i hele skandinavia.

Selskapene

Siden 2017 har Woodcon AS utviklet seg til et konsern med datterselskap innen prosjektering, og landbruk i Norge, samt at vi har startet opp et eget datterselskap i Sverige for å håndtere markedet der.

Visjon

Hele teamet jobber sammen under samme visjon og interne stikkord - gjennomføringsevne, ærlighet, åpenhet, takhøyde og det å ha det moro på jobb. Klarer vi å samle alt dette under ett, så kommer resultatene av seg selv.

Sponsorater

Woodcon er sponsor fordi vi mener det er viktige å fremme og utvikle gode og positive saker og talenter. Vi mener selv at man skal tørre å være noe både som personer og som lag, og denne mentaliteten ønsker vi at flere skal få føle på, på tvers av forskjellige arenaer.

Sertifiseringer og godkjenninger

Woodcon jobber kontinuerlig med å opprettholde kunnskap i bedriften, samt å videreutvikle våre ansatte og vår bedrift gjennom kursing og sertifisering.

Verdier og kultur

I Woodcon setter vi våre verdier og vår kultur i høysetet. Ta gjerne en titt nedenfor, hvor vi har beskrevet våre verdier, vår misjon og vår kultur.

Om Woodcon

Woodcon er et selskap, et konsern og en dagtids familie som består av mye forskjellige folk. Vi jobber ut i fra vår visjon om å bli den beste totalunderentreprenøren på bærekonstruksjoner i tre. 

bottom of page