1_3458-4064-konsernet.jpg

Konsernet

Woodcon er et konsern bestående av 4 selskap som jobber tett sammen. Våre hovedmarkeder er i Norge og Sverige, men vi ser også på nye markeder og videreutvikling av virksomheten i Danmark og Island også. 

 

Vi jobber for å bli den foretrukne totalunderentreprenøren på bærekonstruksjoner i tre, i hele skandinavia.

Om Woodcon

Woodcon er et selskap, et konsern og en dagtids familie som består av mye forskjellige folk. Vi jobber ut i fra vår visjon om å bli den beste totalunderentreprenøren på bærekonstruksjoner i tre. 

Selskapene

Siden 2017 har Woodcon AS utviklet seg til et konsern med datterselskap innen prosjektering, og landbruk i Norge, samt at vi har startet opp et eget datterselskap i Sverige for å håndtere markedet der.

Visjon

Hele teamet jobber sammen under samme visjon og interne stikkord - gjennomføringsevne, ærlighet, åpenhet, takhøyde og det å ha det moro på jobb. Klarer vi å samle alt dette under ett, så kommer resultatene av seg selv.

Sponsorater

Woodcon er sponsor fordi vi mener det er viktige å fremme og utvikle gode og positive saker og talenter. Vi mener selv at man skal tørre å være noe både som personer og som lag, og denne mentaliteten ønsker vi at flere skal få føle på, på tvers av forskjellige arenaer.

Verdier og kultur

I Woodcon setter vi våre verdier og vår kultur i høysetet. Ta gjerne en titt nedenfor, hvor vi har beskrevet våre verdier, vår misjon og vår kultur.

Sertifiseringer og godkjenninger

Woodcon jobber kontinuerlig med å opprettholde kunnskap i bedriften, samt å videreutvikle våre ansatte og vår bedrift gjennom kursing og sertifisering.