top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png
EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:


Montasje:
Materiell:

Andre viktige:

WPS Engineering
Baumgartner GMBH/

Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

Nominert til Årets Bygg i 2020 i arkitektkonkurransen ArchDaily Building of the Year Awards, som eneste bygg i Norge!

Kåret til Årets Trebygg 2020

Ydalir Skole/ Flerbrukshall

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 

Betonmast Innlandet
Elverum Kommune

Ola Roald
6600 m2
1 - 2 etasjer

OM PROSJEKTET

Samspillsentreprisen mellom Elverum Kommune og Betonmast Innlandet stilte krav om utstrakt bruk av tre. Dette resulterte i et prosjekt der man ikke kan unngå å legge merke til hva som har vært ideen. Man kan se den synlige bærekonstruksjonen i massivtre neste hvor hen man går i bygget.

På Ydalir-prosjektet har vi levert og montert KL-tre, fagverksdragere i LVL, og limtre til skolebygget med idrettshall og paviljong, sløyd med tilstøtende sykkelparkering, barnehagen samt tre uteboder for lagring.

Ydalir-prosjektet står fram som et godt eksempel som viser spennende løsninger med massivtre. Dette vises tydelig i pyramidenetakene som gir både ekstra volum og lys inn i klasserommene. Med både trapper, amfier, buede mesaniner og ikke minst den utvendige paviljongen som viser frem innovative og kreative løsninger i tre som kan benyttes i fremtidens bygg.

God dialog med totalentreprenøren gjorde at vi fikk en fin flyt i våre arbeider, som igjen muliggjorde at vi holdt fremdriften og leverte til avtalt tid. Samtidig vil vi bemerke at den grundig planlegging av både framdrift og logistikk på byggeplassen mellom de forskjellige fagene gjorde at de tekniske fikk en tidlig oppstart på sine arbeider!

Bæringen av taket på flerbrukshallen på Ydalir er gjennomført i fagverksdragere i LVL. Oss bekjent er dette første gangen i Norge det er benyttet fagverk av dette materialet. Dette har latt seg gjennomføre ved å ha dyktige rådgivere med på laget, og en trygg produsent som Stora Enso. Fagverkene ble sammenstilt i Finland og transportert med full lengde på 27m til Elverum.

– Vi startet med betongarbeidene i april 2018. I mai 2019 ble hele prosjektet med skole og barnehage overlevert, så det har vært en svært kort byggetid, sier avdelingsleder Dag Stenersen i Betonmast Innlandet.

 

– Det har vært lite støyende aktiviteter og utrolig godt å jobbe her kontra et stål og betongbygg, fortsetter Stenersen.

Prosjektledelsen opplyser at de tidlig møtte skepsis fra de tekniske entreprenørene som trodde det kom til å bli veldig lite tid.

 

– Når vi kom i gang så de at det faktisk var mulig, det er morsomt å se at de har endret litt oppfatning, fastslår prosjektleder Henning Sørlie i Betonmast Innlandet.

Ydalir Skole/ Flerbrukshall

Ydalir Skole/ Flerbrukshall

bottom of page