top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Ydalir Barnehage

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Betonmast Innlandet
Elverum Kommune

Ola Roald
1800 m2
1 - 2 etasjer
5 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:

Materiell:

WPS Engineering
Baumgartner GMBH/ Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

OM PROSJEKTET

Ydalir Barnehage er et godt eksempel på samspill mellom forskjellige byggematerialer. Her har totalentreprenør Betonmast sammen med byggherre i samspillsfasen kommet frem til en løsning hvor det er benyttet bærende fasadelementer og massivtre på innvendige vegger og tak. Dette valget var en bidragsyter til å oppnå en svært effektiv byggeprosess. Med oppdeling av prosjektet i tre deler, hvorpå vi avsluttet våre arbeider del for del, ga det muligheten for tekniske fag å komme i gang svært tidlig sammenlignet med tradisjonell bygging.

 

Gjennom en god planlegging og gjennomføring med Betonmast anser vi gjennomføringen her som tett opp mot optimal!

Ydalir Barnehage

bottom of page