top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png
OM PROSJEKTET

Torvbråten skole er landets andre svanemerkede skole. Asker Kommune har en sterk miljøprofil og kan titulere seg med at de har de to første svanemerkede skolene i landet. Klimaregnskapet for Torvbråten skole viser en reduksjon på cirka 60% CO2 sammenlignet med et vanlig TEK17-bygg. Dette er intet mindre enn imponerende. Prosjektansvarlig i kommunen, Alf Kaare Stokker, uttaler at kommunens beregninger viser at bygget ikke er dyrere enn ett tradisjonelt bygg etter TEK17-standarden. "Da er ikke lenger økonomi et argument for å ikke bygge i massivtre eller svanemerkede bygg", sier han.

 

Det nye skolebygget har et bruttoareal på 6712 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Skolen er dimensjonert for 476 elever og 40 ansatte, og har totalt 17 klasserom. Skolen har i tillegg en flerbrukshall med tilhørende garderober og tribunes som er tenkt brukt både av elever og den lokale idretten.

Torvbråten skole er et meget godt eksempel på at det er fult mulig å kombinere produkter for å skape et best mulig resultat. Bygget inneholder derfor plasstøpte vegger, hulldekker, massivtre, limtre og LVL. Som en kuriositet i dette prosjektet tok vi utfordringen med å levere runde hjørner på skolen i 100mm massivtre.

 

Vinteren 2021 ble Torvbråten Skole kåret til Årets Skolebygg 2020 med teksten; Et svanemerket smykke setter en ny standard!

Foto:  Hundven-Clements Photography

Torvbråten Skole

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Veidekke Entreprenør
Asker Kommune

LINK Arkitekter
6712 m2
2 etasjer
9 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:


Materiell:

Andre viktige:

Woodcon Engineering
Baumgartner GMBH/

Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

Årets Skolebygg 2020,

Asker Kommunes byggeskikkpris 2020

Torvbråten Skole

bottom of page