top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Romsdal VGS

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 

 

M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Betonmast Røsand
Møre og Romsdal Fylkeskommune

HUS Arkitekter/ Kosbergs Arkitektkontor
 

12.300 m2
1 - 4 etasjer
16 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Høyer Finseth/ WSP Engineering
Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

PROSJEKTINFO
OM PROSJEKTET

Nye Romsdal Videregående skole med sine 12 300 kvadratmeter og en total prosjektkostnad på ca 520 millioner kroner var Norges største bygg i massivtre når det ble bygget. Bygget består deriblant av verkstedhaller, kantine, amfier og en 100m lang glassgård.

Romsdal VGS var Woodcon’s første store skoleprosjekt i massivtre, og ga oss nyttige erfaringer samt innovative løsninger. Nyvinning som kassedekke gjorde det mulig å ha frie spenn på opp mot 10m, noe som er å foretrekke i skolebygg for fleksibiliteten i livsløpet til skolen. Det skal være mulig med ombygginger selv om det bygges i massivtre!

Montasjen foregikk gjennom 16 uker fra midten av mai 2016 til starten av september samme år. Med effektiv montasje og god planlegging på tvers av fagene kunne elevene ta i bruk den nye skolen allerede i august 2017.

Med våre løsninger på logistikk med bruk av jernbane til nærmeste logistikknutepunkt hadde vi mulighet til å bufre med materialer på Åndalsnes (ca 60km unna byggeplass), og kjøre inn materialer fortløpende i henhold til faktisk fremdrift. Dette ga oss muligheten til å forsere montasjen hvis det var nødvendig, samt at vi ikke var sårbare hvis det skulle være utfordringer som vær og vind som stoppet montasjen. Miljømessig gir transport på jernbane oss store fordeler sammenlignet med tradisjonell lastebiltransport.

Dette ble et flott skoleanlegg med en praktfull beliggenhet. Skolen er dimensjonert for hele 950 elever, og har med det kapasitet til vekst i elevtallet.

Byggherrens prosjektleder Jostein Wengstad og prosjektleder Dagfinn Storvik fra Hammerø & Storvik Prosjekt AS (HAMSTO), har bare positivt å si om bruken av massivtre som byggemateriale. Prismessig var massivtre i utgangspunktet noe dyrere enn tradisjonelle byggematerialer, men utlignet for god framdrift viste det seg at det prismessig ble omtrent likt.

Hovedformålet med bruken av massivtre har vært et bidrag til CO2-regnskapet og i tillegg å stimulere til økt bruk av skogen i byggenæringen. Selv om massivtreelementene til dette bygget er fraktet helt fra Østerrike til Åndalsnes med tog og deretter videretransporter til Molde hevder fylkeskommunen at CO2-regnskapet er positivt.

Romsdal VGS

bottom of page