top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Nordre Ål Skole

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Veidekke Entreprenør
Lillehammer Kommune

VIS-Á-VIS
8400 m2
2-3 etasjer
12 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Sweco
Woodcon AS
Stora Enso, Moelv Limtre, Rothoblaas

OM PROSJEKTET

Nye Nordre Ål skole er det største byggeprosjektet Lillehammer Kommune har gjennomført som en enkeltkontrakt, samtidig som at det er det første prosjektet kommunen gjennomfører med samspill. For totalentreprenør Veidekke Entreprenør Indre Østlandet er også dette det første massivtreprosjektet de har gjennomført.

Nore Ål Skole er den største barneskolen i Lillehammer kommune og er dimensjonert for 672 elever med hele 24 klasserom. Skolen har også en tilhørende flerbrukshall og et stort kjerneområde med amfi. Med riving av eksisterende skolebygg ble det tilrettelagt for et stort utomhusareal som vil komme både elever og beboere i området til gode.

Prosjektet ble i samspillsfasen optimalisert for trebruk, og grunnet kort byggetid ble det valgt å benytte fasadeelementer fra Ringsaker Vegg- og Takelementer (RVT). Dette skapte en smidig og effektiv byggeprosess frem til tett bygg, noe som gjorde det mulig at skolen ble bygd på 17 måneder fra spaden gikk i bakken til elevene flyttet inn. På dette prosjektet valgte vi å kjøre leveransen sammen med Moelven Limtre. Moelven Limtre har stått for produksjon og leveranse av alle limtrekonstruksjoner og vi i Woodcon har stått for leveransen av KLT og montasjen. Leveransen fra Moelven inneholdt deriblant 5stk 27m lange og 2,5m høye dragere til flerbrukshallen.

Som en kuriositet leverte vi for første gang buet massivtre. I hjerte av skolen over amfiet er det en rund utkikksplattform med rekkverk i 100mm massivtre.

Nordre Ål Skole

bottom of page