top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

SIO Kringsjå

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

SEBY AS
Studentskipnaden i Oslo
LMR Arkitektur
6600 m2
3-4
4, 4 og 6 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

WSP Engineering
Woodcon AS / Baumgartner GMBH Stora Enso

OM PROSJEKTET

De tre nye blokkene på Kringsjå ved Sognsvann i Oslo er et svært energi-og miljøvennlig prosjekt. De tre blokkene har solceller på taket og to av veggfasadene for egenproduksjon av elektrisitet. Byggeplassen var i sin helhet fossilfri i byggeperioden, og det er borret 16 geovarmebrønner som 
forsyner studentene med lokal jordvarme. 

 

Målsettingen er en overproduksjon av elektrisitet som gjør at overskuddet kan eksporteres til de andre byggene i studentbyen på Kringsjå. Prosjektet skiller seg fra tradisjonelle studentboligprosjektet ved at det kun er bygget familieleiligheter på dette prosjektet og ikke singel-leiligheter. Dette betyr større leiligheter med stor gang, større stue/kjøkken og to soverom. 

 

Montasjen startet i slutten av november 2018 med sluttføring av første blokk til jul. Denne blokken ble montert av vår samarbeidspartner Baumgartner GMBH. Påfølgende to blokker ble montert av våre egne montører etterjulsvinteren 2019 og hele prosjektet ble levert til byggherre i starten av november samme år. 

 

Med flere rom i hver leilighet gir det mulighet for større andel synlig massivtre. Alle delevegger i leilighetene har to-sidig eksponering av massivtre, samt at store deler av himlingen er eksponert. Med to-sidig eksponering og tekniske føringer ble det besluttet å levere elementene med totalt 1500m innvendig borring for å kunne benytte skjult teknisk anlegg. En unødvendig detalj mener noen, en selvfølge og det lille ekstra mener vi.

SIO Kringsjå

bottom of page