top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

03

Overlevering 

og veien videre

«Selv om våre kontraktsforpliktelser er gjort, så er bygget langt fra ferdig. Det å være en ressurs videre for entreprenøren og byggherren, det ser vi på som veldig viktig..»

Når kvaliteten av leveransen i et prosjekt skal kontrolleres, gjennomføres det alltid i samarbeid med hovedentreprenør. Alle synlige overflater levert av Woodcon blir sjekket, løpende internkontroll som er gjennomført av kvalitetssikring (KS) blir gjennomgått og verifisert, og nødvendig og lovpålagt dokumentasjon overlevert innen tidsfristene som er satt.    

Ekstrem fokus på kvalitet

Ærlighet varer lengst

Som totalunderentreprenør har Woodcon gått som en rød tråd gjennom hele prosjektet, med ansvar for prosjektering, levering og montering av alt av massivtre og limtre. Det inkluderer bærekonstruksjonen, trapper og det meste av synlige treoverflater rundt om på The Plus, blant annet i resepsjonsområdet. Prosjektet har også resultert i innovasjon, slik som med utviklingen av nye kledningsplater sammen med den norske industribedriften Vyrk.

«Tre er et levende materiale som kan forandre seg over tid, spesielt hvis det blir utsatt for fukt eller store temperatursvingninger..»

Det finnes i dag svært få prosjekter i Norden som tilfredsstiller kravene til BREEAM Outstanding. Gjennom prosjektet ønsker Vestre å vise at også industriprosjekter kan være blant de snaue 1% av nybygg som er globale forbilder innen miljøtiltak. Vestre har i tillegg stilt krav til Fossilfri byggeplass og  at alle følger Oslomodellen.

Til tross for kravene har Woodcon tatt på seg oppgaven med prosjektering og utførelse av trekonstruksjonen til Vestre  med et imponerende engasjement. Samme med montasjen på byggeplassen, her var det strenge krav til logostikk, spesielt med hensyn at den eksisterende skogen ble bevart helt frem til bygget, med kun noen få meter avstand.

Med så trang byggetomt måtte til og med liftkjøring etter ytterveggen nøye planlegges. Alt ble montert med god presisjon, og til avtalt tid, og det var bestandig positiv stemning på alle bygge møter.

Vi fra ØMF håper at vi snart møter Woodcon i nye prosjekter.

Jonas Nykänen
Prosjektleder, ØMF

FEM - analyse

Oppdragsgiver Vestre og arkitektene i BIG var forutseende nok til å ta Woodcon tidlig med i utviklingsprosessen, noe som gjorde det mulig å være med på å forme og beregne bærekonstruksjonen i massivtre og limtre. Woodcon fikk i tillegg ansvar for den globale stabiliteten til The Plus, og gjennomførte blant annet en FEM-analyse som er en av de mest anerkjente metodene for å beregne spenninger og deformasjoner. 

 «Det er en massiv konstruksjon, med veldig store krefter som er komplisert å dimensjonere, og i tillegg få det til å se pent ut. Resultatet har blitt veldig godt.»

Se flere av

våre prosjekter

The Plus er ikke bare en møbelfabrikk, men også en familiepark der du kan oppleve design, arkitektur og utendørsaktiviteter som Norges høyeste sklie, i tillegg til kunst, kultur og natur.

Vil du besøke The Plus finner du mer informasjon her:

theplus.no/besok-oss

«Tre er et levende materiale som kan forandre seg over tid, spesielt hvis det blir utsatt for fukt eller store temperatursvingninger..»

For å kunne levere den ekstreme kvaliteten Woodcon setter seg som mål, stilles det høye krav internt både til systemer og ansatte, og også til underleverandører. Dette fokuset på kvalitet er lett å få øye på når man ser på de ulike prosjektene Woodcon er involvert i.
  
Woodcon etterstreber alltid å følge prosjektene videre, ved å dele av vår kunnskap om bygg av tre: hvordan de skal tørkes, hvordan de skal oppvarmes og senere behandles for at kvaliteten skal vedvare. 

Kunnskap om bygg av tre

«Omfanget, kompleksiteten og de stramme tidsfristene med The Plus har gjort at vi har fått testet vår gjennomføringsevne til det ytterste; ikke bare for egen del men også med koordinering og planlegging mot leverandører og andre fag rundt oss på byggeplassen. Våre samarbeidspartnere er fremme i skoa og tenker på samme måte som oss. Totaliteten blir da et helt fantastisk bra resultat..» 

Mye oppmerksomhet

Det sier seg kanskje selv at unike, bærekraftige og banebrytende prosjekter som The Plus ikke dukker så ofte opp. Men når de gjennomføres slik som Woodcon har gjort på Magnor, gir det positive ringvirkninger i lang tid med stor oppmerksomhet både fra bransjen selv, media og interesserte entreprenører i inn- og utland.

Nå står nye prosjekter på rekke og rad og venter på teamet i Woodcon – både tradisjonelle bygg, men også noen unike signalbygg er i planleggings- og prosjekteringsfasen. Da vil Woodcon nok en gang få sjansen til å bevise hvorfor de er det foretrukne valget når man vil bygge noe virkelig revolusjonerende i tre.

«Vi legger sjela vår i hvert enkelt prosjekt. Det har vi gjort, og det kommer vi til å fortsette med..»

«Når du skal bygge effektivt, handler det om å ha med seg partnere som er minst like målrettede som det en selv er..»

«Omfanget, kompleksiteten og de stramme tidsfristene med The Plus har gjort at vi har fått testet vår gjennomføringsevne til det ytterste; ikke bare for egen del men også med koordinering og planlegging mot leverandører og andre fag rundt oss på byggeplassen. Våre samarbeidspartnere er fremme i skoa og tenker på samme måte som oss. Totaliteten blir da et helt fantastisk bra resultat..» 

Vi har hatt gleden av å ha Woodcon AS inne i prosjektet The Plus og det har vært profesjonelt i en veldig hyggelig tone hyggelig helt fra de kom inn i prosjektet og frem til overlevering.

Både prosjekteringen og montasjen har fulgt fastlagte planer og når det har dukket opp utfordringer så har de blitt løst raskt og effektivt.

Samarbeidet med andre rådgivere og entreprenører har vært meget godt og montasjegjengen har utvist stor grad av smidighet i det svært krevende montasje arbeidet.

 

Vi gjør gjerne flere prosjekter sammen med Woodcon

Jan Myrlund
Prosjektleder, Fokus Rådgivning

bottom of page