top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Maskinparken TRE

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Andre viktige:

Veidekket Entreprenør AS Lilleby Eiendom
HUS Arkitekter
4160 m2
8
8 uker

WSP Engineering
Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

Årets Trebygger 2018

OM PROSJEKTET

Maskinparken TRE på Lilleby i Trondheim er Norges første kommersielle boligblokk oppført i massivtre. Gjennom 8 uker ble den 8 etasjes høye boligblokken reist på Lilleby i et samarbeid mellom Woodcon AS og Veidekke Entreprenør. Totalt rommer blokken 47 moderne leiligheter fra 28kvm til 115kvm størrelse.

 

Bygging, riving og bruk av bygninger står for omtrent 40% av alt klimagassutslipp globalt. Med Maskinparken TRE ville utbygger ta en større del av ansvaret for å redusere dette utslippet. Ved å bygge i massivtre oppnår man lettere passivhusstandard, noe selvfølgelig Maskinparken TRE gjør. Trevirket regnes som et klimanøytralt byggemateriale, og på dette prosjektet er klimagassavtrykket fra materiell redusert med ca 50%. I tillegg gir byggeprosesser med massivtre minimalt med restmateriale, noe som er med på å heve miljøgevinsten ytterligere. Ved at vi i Woodcon også benytter transport på jernbane på over 90% av våre leveranser er klimapåvirkningene ved å bruke oss som leverandør minimale!

 

I 2018 ble Maskinparken TRE kåret til Årets trebyggeri i sterk konkurranse med deriblant Kongsvinger ungdomsskole og Spar Snarøya. For oss i Woodcon er det moro at to av finalistene, og vinneren, er prosjektet vi har levert! Til byggindustrien uttalte tidligere prosjektsjef i Woodcon, Kent Are Kristiansen, følgende:

 

"Sett fra vår side gikk prosjektet smertefritt, takket være god planlegging av prosjekt-ledelsen og god prosjektering". Han sier også at Veidekke er en foretrukken partner når det kommer til prosjekter i tre. - "De har vært med på bruken og utviklingen av massivtre siden det kom til Norge, og deres bruk av involverende planlegging gjør at det blir veldig bra flyt i prosjektene. Veidekke er helt klart en av de fremste store entreprenørene når det gjelder å bygge store bærekonstruksjoner i tre", sier han. Kristiansen tror for øvrig at markedet for bygging i tre er i stadig vekst, og vil fortsette slik fremover. – "Det er et veldig godt marked for studentboliger, skoler, barnehager, næringsbygg og så videre. Men for at vi skal komme i gang og åpne nye markeder, som kommersiell boligbygging, så er vi avhengige av at de store entreprenørene og boligutviklerne tar tak og prøver å finne de riktige og fornuftige løsningene, slik som på Maskinparken TRE", sier han.

Maskinparken TRE

|  STUDENTBOLIGER OG LEILIGHETER

Våre prosjekt

bottom of page