top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Øvre Sund
Studentboliger

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Veidekket Entreprenør AS
Studentskipnaden i Sørøst - Norge
Code
5500 m2
3-4
14 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:

Materiell:

WSP Engineering
Woodcon AS / Luttenberger GMBH
Stora Enso, Rothoblaas

OM PROSJEKTET

En viktig del av prosjektet var å styrke Drammen som en attraktiv studentby, og bidra til en bærekraftig byutvikling, samt videreutvikle Øvre Sund som en attraktiv og levende bydel. Ambisjonen var å utvikle et innovativt forbildeprosjekt for fremtidsrettede, bærekraftige og attraktive studentboliger i by. Studentboligene har blitt et samlingspunkt og en ressurs for bydelen, og skaper større aktivitet i området.

 

Området ligger på Bragernessiden av Drammenselva i gangavstand fra Drammen sentrum, Papirbredden Kunnskapspark og høyskoletilbud. Det er grønne lunger og områder for lek og rekreasjon i nærheten. Studentboligene er fordelt på to 3 etasjes og ett 4 etasjers bygg. Kommunal gang- og sykkelvei går gjennom området og prosjektets mål er å bli et sykkelvennlig utbyggingsprosjekt. Ved å maksimere sambruk av arealer og fasiliteter skal prosjektet bidra til klimagassreduksjon og økt bokvalitet for studenter.

 

Drammen er en gammel trelastby og i bydelen Øvre Sund er det tradisjon og miljø med trehusbebyggelse. Et studentboligprosjekt i tre passer derfor inn i stedets karakter og tre skal brukes som hovedmateriale både i bærekonstruksjon og overflater. Prosjektet er etter byggherres ønske prosjektert med bærekonstruksjon i massivtre. Konstruksjoner under bakken utføres i betong, fortrinnsvis lavkarbonbetong. Prosjektet har som ambisjon å bidra til kompetanseutvikling i byggebransjen innen bruk av tremateriale i moderne bygg i urbane omgivelser og er del av Innovasjon Norges satsning Tre og By. Eksponert massivtrehimling gir positiv fuktregulering og akustikk i hyblene, samtidig som det også er gode løsninger for skjult elektrisk anlegg i massivtre-elementer. Det er utredet en egen elementstudie for de ulike bygningsdelenes C02-belastning.

Øvre Sund Studentboliger

bottom of page