Siste nytt fra oss

Latest news

Senaste nytt om oss

Ydalir Skole og Flerbrukshall

Ydalir primary school and sports hall

Ydalir Skola och FlerbrukshallI det som tidligere var et grustak besluttet trekommunen Elverum i 2017 å bygge ny skole, idrettshall og barnehage for den nye skolekretsen og voksende bydelen Ydalir. Materialvalgene som ble gjort gjenspeiler Elverum som tre-kommune og både bærekonstruksjonen og stor andel av delevegger består av KL-tre, limtre og LVL.
In what formally has been a gravel pit. The wood-municipal, Elverum, has decided to build a new part of town called Ydalir, with a school, kindergarten and sports hall. The material of choice was of course wood as Elverum is known as a wood-municipal. Both the bearing structure and the majority of walls is made of either CLT, glulam or LVL.

I det som tidigare var ett grustak beslutade träkommunen Elverum 2017 att bygga en ny skola, idrottshall och dagis för det nya skolområdet och det växande distriktet Ydalir. De materialval som gjordes speglar Elverum som en träkommun och både stödkonstruktionen och en stor del av skiljeväggarna består av KL-trä, limträ och LVL.
¨