top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

ZEB Flexible Lab

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Veidekke Entreprenør

NTNU/ SINTEF

LINK Arkitektur

1900 m2
4 etasjer

6 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Aas-Jakobsen Trondheim
Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

OM PROSJEKTET

ZEB står for Zero-emission buildings, eller nullutslippsbygg. ZEB Flexible Lab er lokalisert i Trondheim og er med på å bane vei for fremtidens løsninger for byggebransjen. Bygget er et levende kontor laboratorium over fire etasjer og har over 1500 sensorer, 150 styrte objekter og ikke mindre enn 17 000 datapunkter som er med på å overvåke bygget og skape data for forskerne. Dette vil så danne grunnlag for å teste ut og forske på fremtidens nullutslippsteknologi.

 

En av tankene bak prosjektet er deriblant å ha et laboratorium for utvikling av internasjonalt konkurransedyktig industri, kunnskapsgenerering på høyt internasjonalt nivå samt en nasjonal ressurs for alle forskningsorganisasjoner innen byggfagene.

 

ZEB er verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjon. Bygget er altså et foregangsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt som vil være med å vise veg for fremtidens byggeri.

Foto:  M.C. Herzog

ZEB Flexible Lab

bottom of page