top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Wood City

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

SRV
ATT
Anttinen Oiva Architects
2 x 8 etasjer

22 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Sweco
Woodcon AS
Stora Enso

OM PROSJEKTET

Stora Enso har med Wood City-prosjektet ønsket å bevise hvilke muligheter som ligger i materialet LVL (Laminated-veneer-lumber), bedre kjent som Kerto i Norge. De har sammen med den finske entreprenøren SRV utviklet leilighetsprosjektet som et forskningsprosjekt for å se på bæreevne, byggbarhet og funksjonalitet. Prosjektet har høstet mye omtale i finske medier da interessen for storskala bygging med treverk er stor.

 

Leilighetsblokkene på 8 etasjer i Jätkäsaari, Helsinki, var startskuddet for hva som skal bli et tre-kvartal. Det har i ettertid blitt bygget kontorbygg i samme kvartal, og prosjektet har høstes mye lovord i nasjonale medier. Woodcon var en sentral aktør prosjektet ved å inneha kompetanse på montasje og byggeplassdrift ved bygging med treelementer. Vi ble via vår samarbeidspartner Stora Enso engasjert til å håndtere montasjen av bæresystem og fasadeelementer i prosjektet samtidig som vi bidro med kompetanseheving av både anleggsledelse og montasjeteam.

 

Veggelementene i prosjektet hadde en tykkelse på 195mm og dekkene var bygd opp som ribbedekker med LVL-steg og LVL-topplate. Hovedforskjellen på LVL og CLT (KL-tre) i montasjesituasjon er hardhet. LVL er grunnet sin høye andel lim et vesentlig hardere produkt, noe som påvirker innfesting og skruing i stor grad. Dette var en utfordring for både utstyr, festmateriell og montører de første ukene. Men ingen utfordring er større enn at den kan løses av våre montører! For Woodcon som organisasjon var dette et krevende, men spennende prosjekt hvor vi fikk erfaring med et nytt materiale og ikke minst en ny kultur. Vi har i årene etter gjennomføringen av dette prosjektet implementert produktet LVL i flere av våre prosjekter hvor det er formålstjent og fornuftig i form av dragere, fagverk og landbruksbygg da styrker overgår KLT og limtre.

Wood City

bottom of page