top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png
4067-6374-visjon.jpg

Visjon

Hele teamet jobber sammen under samme visjon og interne stikkord - gjennomføringsevne, ærlighet, åpenhet, takhøyde og det å ha det moro på jobb. Klarer vi å samle alt dette under ett, så kommer resultatene av seg selv.

1_3458-3944.jpg

VÅR VISJON

Vi i Woodcon skal bli en ledende total-leverandør på løsninger i massivtre ved å gi markedet et riktig sortiment av varer og tjenester. 

 

Gjennom et vinnende nettverk mot både kunder og leverandører, gis den høyeste kvalitet i alle ledd i bedriften gjennom å bygge nye, bærekraftige og miljøvennlige samfunn.

Når prosjektene nærmer seg oppstart på byggeplass igangsetter våre prosjektledere sin del av detaljplanleggingen som tilpasses den omforente fremdriften som er avtalt i prosjektene. Det gjennomføres en glidende overlevering av prosjektert materiale fra prosjekterings-teamet til prosjektledergruppen. For å unngå at viktig informasjon blir tapt, bistår prosjekteringsteamet og salgsapparatet også prosjektledergruppen i planleggingen og gjennomføringen av prosjektene.

 

Våre prosjektledere utarbeider egne detaljerte fremdriftsplaner på dag til dag nivå, som implementeres i prosjektets hovedfremdrifts-plan. Med utgangspunkt i detaljert fremdriftsplan bryter våre prosjektledere ned prosjektet og lager logistikkplaner og innkjørings-planer hvor hvert enkelt element er plassert riktig på inntransport for å oppnå best mulig flyt i gjennomføringen på byggeplass. Parallelt med materialplanleggingen gjennomføres også ressursplanlegging for å ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere montasjen i henhold til leveranser og fremdrift. Arbeidene kontrolleres og kvalitetssikres løpende for å sikre at leveransene våre er i henhold til avtalt kvalitet.

 

Ved siden av alle faser beskrevet over, gjennomføres kostnadsstyring og budsjettoppfølging mellom de ansvarlige lederne i prosjektene og ledergruppen i selskapet. Dette gjør at vi løpende har god kontroll og oversikt på prosjektene, også økonomisk.

PROSJEKTSTYRING

For Woodcon er god prosjektstyring alfa og omega. Prosjektstyring innebærer etablering av mål, planlegging av alle faser og oppfølging av gjennomføringen helt frem til vi overleverer. 

 

Vi begynner med prosjektstyringen i det våre prosjekterende og selgere starter med å se på løsningsforslag til de prosjektene vi blir forespurt. Gjennom god dialog, høy kompetanse og evnen til å se de beste løsningene for total-prosjektet, som også ivaretar tilstøtende grensesnitt, kan vi etablere gode mål som vi kan jobbe etter i de forskjellige prosjektene.

 

Når vi har fått bestilling på prosjektene ut fra våre løsningsforslag med tilhørende tilbud, setter vi igang prosjektutviklingen og prosjekteringen parallelt, og i denne fasen jobber vi med milepælsmetoden på overordnet nivå. Vi fastsetter alle de milepæler som vi er avhengige av å nå for å kunne levere og igangsette prosjektet på byggeplassen til avtalt tid. Våre prosjekterings-ledere følger i denne perioden opp ressursplanleggingen slik at vi har nok kapasitet til å komme i mål med egne milepæler, samt at all gjennomføring kvalitetssikres internt.

 

I det hovedgeometrien i prosjektene er satt, bestiller vi nødvendig produksjons-

kapasitet hos våre leverandører og samarbeidspartnere, slik at vi sikrer riktig levering til riktig tid.

QUOTES

Stikkord som jeg mener beskriver dere i Woodcon er nysgjerrige, lekne, ærlige, gjennomføringsevne, høy kompetanse og til å stole på.
 
Samarbeidet mellom Woodcon og Moelven Limtre oppleves nettopp som det, et samarbeid, og ikke et entreprenør/leverandør forhold. Det å samarbeide med Woodcon er vanskelig å beskrive med ord, men prosjektene vi realiserer sammen bærer preg av at to organisasjoner med høy kompetanse på trekonstruksjoner får lov å utfolde seg sammen. 

Woodcon sitt fokus på grundig planlegging og effektiv gjennomføring er det som kjennetegner prosjektene, dette kan være utfordrende for en samarbeidspartner som har mange andre prosjekter i produksjon samtidig, men med åpen dialog og en gjensidig forståelse blir som regel alle behov dekket. Smil og latter er aldri langt av sted og kommunikasjonen går utrolig lett. Woodcon oppleves som en aktør som absolutt har kommet for å bli, og at vi i Moelven Limtre ser for oss mye godt samarbeid på store, små og spektakulære prosjekter med limtre og KL-Tre i  årene fremover.

Trond Egil Nyløkken

Salgsleder prosjekt/ Moelven Limtre AS

Woodcon og Econor startet samarbeidet i 2015 med to studentboliger i massivtre på hhv. 8 og 10 etasjer. På den tiden, så var nok Woodcon en noe ung leverandør/entreprenør. Etter hvert som prosjektene har blitt flere og Woodcon mer erfaren, så oppleves de nå som en fullverdig og helproff samarbeidspartner for massivtre. Ikke bare som leverandør, men også som prosjekterende, sparringspartner og montør av massivtre til vidt ulike bygg.

Woodcon legger sin sjel i å levere iht. avtalt tid, pris og ikke minst kvalitet. Woodcon er blitt en foretrukket leverandør av massivtreløsninger, og sammen så har vi levert fem studentboliger, et destilleri og visningssenter, samt lagerhall for whisky. Byggene utgjør ca. 5500 m3 massivtre.

 

Woodcon kan virkelig anbefales som en profesjonell, tillitsverdig og løsningsorientert leverandør av massivtreløsninger.

Marius Hansen

Prosjektleder / Econor AS

Woodcon er helrå! Alt er mulig for denne gjengen. De leverer topp kvalitet til avtalt tid, er konkurransedyktige på pris og bidrar med mye godt humør inn i samarbeidet.

Jan Christian Vestre

CEO / Vestre

bottom of page