top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Ulsholtveien 31

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA:

Antall boenheter: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Byggherrestyrt / CM Prosjekt

Stiftelsen Betanien Oslo
Hauan/Zohar Arkitekter
1922 m2

27

6 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Andre viktige:

WSP Engineering
Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

Årets Trebygger 2017,

Arkitekturprisen 2017

OM PROSJEKTET

Ulsholtveien 31 var Oslo kommunes første FutureBuilt-boligprosjekt og ble gjennomført av Stiftelsen Betanien Oslo i 2017. Visjonen med prosjektet var å etablere rimelige, men gode, utleieboliger for unge voksne med ulike behov for oppfølging. Dette under forutsetning av klare og høye ambisjoner i forhold til klima-, miljø- og energihensyn.

 

Prosjektet omfatter totalt 27 leiligheter fordelt på to bygg og 9 stk 3-roms, 9 stk 2-roms og 9-stk 1-roms leiligheter. Kravene til eksponert massivtre var store i prosjektet, og det kommer til uttrykk gjennom at både vegger og himlinger er eksponert massivtre. For å håndtere lyd er det i dette prosjektet valgt å benytte doble vegger som leilighetsskille.

Passivhusstandarden ble selvfølgelig ivaretatt på dette prosjektet, samt at prosjektet er selvforsynt med strøm fra solceller på 50% av taket. Resterende takflater har grøntareal.

 

Ulsholtveien 31 ble i 2017 kåret til Årets Trebyggeri, og vant også Arkitekturprisen samme år. Beskrivelsen fra bygg.no i forbindelse med Årets Trebyggeri var: Prosjektet er et av de største massivtre boligprosjektene som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge rimelige boliger i massivtre kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Boligene fremstår som robuste og med godt innemiljø og flotte fellesarealer både inni, men ikke minst ute. Prosjektet er en del av forbildeprogrammet FutureBuilt og har tidligere fått Arkitekturprisen.

Ulsholtveien 31

bottom of page