Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Tynset Helsearkiv

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 

HENT

Statsbygg

Lusparken Arkitekter

2500 m2
2 etasjer

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Trëkonstruktion Botnia
Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

OM PROSJEKTET

Når konkurransen rundt prosjektet Norsk Helsearkiv var ute på anbud stilte byggherre Statsbygg strenge krav til både arealutnyttelse og klima for det nye arkivet som skulle bygges. Med mange funksjoner og strenge brannkrav som skulle ivaretas falt valget på HENTs hybridløsning med både betong, stål og massivtre.

 

I lagerdelene av bygget er det benyttet betong og stål, mens det i kantine, produksjons- og kontorfløyen er benyttet massivtre og limtre. Bæring er løst med limtresøyler og bjelker, med dekker og tak i massivtre. Sammenlignet med et referansebygg er det på dette prosjektet en reduksjon på nesten 60% når det gjelder klimagassutslippet. Det er imponerende når man tar de høye kravene som er satt blant annet til fysisk sikring og brannsikkerhet i betraktning.

 

Til tross for en meget kald montasje som begynte i januar 2018, ble det et spennende og morsomt prosjekt for oss i Woodcon! 

Tynset Helsearkiv

Profilmønster.png

FØLG OSS

Icon-facebook-hvit.png
Icon-instagram-hvit.png
Icon-linkedin-hvit.png

Copyright © 2022 Woodcon AS              Personvernerklæring

Logo for nettutvikler Innlandet Reklamebyrå.

Nettstedet er utviklet av 

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

FØLG OSS

Logo Woodcon

Tårnvegen 41,
2380 Brumunddal
Innlandet, Norge

Profilmønster.png

FØLG OSS

Icon-facebook-hvit.png
Icon-instagram-hvit.png
Icon-linkedin-hvit.png

          Copyright © 2022 Woodcon AS              

Personvernerklæring

Nettstedet er utviklet av 

Logo for nettutvikler Innlandet Reklamebyrå.
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
Logo Woodcon