top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Tynset Helsearkiv

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 

HENT

Statsbygg

Lusparken Arkitekter

2500 m2
2 etasjer

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Trëkonstruktion Botnia
Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

OM PROSJEKTET

Når konkurransen rundt prosjektet Norsk Helsearkiv var ute på anbud stilte byggherre Statsbygg strenge krav til både arealutnyttelse og klima for det nye arkivet som skulle bygges. Med mange funksjoner og strenge brannkrav som skulle ivaretas falt valget på HENTs hybridløsning med både betong, stål og massivtre.

 

I lagerdelene av bygget er det benyttet betong og stål, mens det i kantine, produksjons- og kontorfløyen er benyttet massivtre og limtre. Bæring er løst med limtresøyler og bjelker, med dekker og tak i massivtre. Sammenlignet med et referansebygg er det på dette prosjektet en reduksjon på nesten 60% når det gjelder klimagassutslippet. Det er imponerende når man tar de høye kravene som er satt blant annet til fysisk sikring og brannsikkerhet i betraktning.

 

Til tross for en meget kald montasje som begynte i januar 2018, ble det et spennende og morsomt prosjekt for oss i Woodcon! 

Tynset Helsearkiv

bottom of page