top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Stokmarknes Skole

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Sortland Entreprenør
Hadsel Kommune

U2 Arkitekter
4900 m2
2 etasjer
5 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Woodcon Engineering
Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

OM PROSJEKTET

Nye Stokmarkens skole i Vesterålen er en del av en større satsning på oppgradering av skolebygg i regionen. Man kan på mange måter si at regionen som helhet er inne i et generasjonsskifte når det gjelder skolebygg.

Woodcon som en aktør i det grønne skifte er stolt av å ta del i «bygging av hele Norge», noe også vår satsning i den nordlige delen av landet viser. Med god kontroll på logistikken på jernbanen nordover sikrer vi at leveranser og fremdrift blir som avtalt. Med lokale transportører, som kjenner de stedlige forhold mellom logistikknutepunkte og byggeplass sikrer vi både sysselsetting og trafikksikkerhet, samt eliminerer risikoen for forsinkelser i prosjektene. Bærekonstruksjonen til skolen i Stokmarknes ble levert og montert i løpet av fem hektiske sommeruker i 2019. 

Foto:  Magasinet Nordfra

Stokmarknes Skole

bottom of page