Rådgiver innen byggteknikk

Construction Engineering Consultant

Konsult inom byggteknik

Woodcon Engineering søker engasjerte og dyktige rådgivere innen byggeteknikk til vårt nye kontor på Skøyen i Oslo.

Woodcon Engineering er et nystartet rådgivende ingeniørfirma under det norske entreprenørselskapet Woodcon AS. Woodcon er en ledende aktør innen leveranse og montasje av massivtre og består i dag av totalt fire selskaper med 32 ansatte fordelt på salg, prosjektering, prosjektoppfølging og montering.

Woodcon Engineering tilbyr rådgivning innen konstruksjonsteknikk med fokus på massivtre og limtre. Med en økende etterspørsel etter massivtre i markedet har vi behov for å styrke vår kapasitet innen prosjektering.

Vi søker deg som har erfaring innen prosjektering av bygningskonstruksjoner; både deg som har erfaring med prosjektering av massivtre og limtre fra tidligere og deg som er nysgjerrig på å lære dette. Du vil få muligheten til å jobbe med forskjellige typer prosjekter av ulike størrelser og kompleksitet, samt være med på den spennende utviklingen av vårt prosjekteringsmiljø.

Vi er på jakt etter deg som er selvgående i arbeidshverdagen og tar ansvar for egne prosjekter og arbeidsoppgaver. Du deler gjerne din kunnskap og har samtidig et ønske om å utvikle deg. Vi kan tilby faglig tyngde og støtte når det trengs.

Hos oss vil du få en spennende og variert arbeidsdag i et firma hvor alle kjenner alle, som er i vekst og hvor latter er en viktig del av hverdagen.

Woodcon Engineering söker engagerade och skickliga konsulter inom byggteknik för vårt nya kontor på Skøyen i Oslo.

Woodcon Engineering är ett nystartat konsultteknikföretag under det norska byggföretaget Woodcon AS. Woodcon är en ledande aktör inom leverans och montering av massivt trä och består idag av totalt fyra företag med 32 anställda fördelade på försäljning, teknik, projektuppföljning och montering.

Woodcon Engineering erbjuder konsultverksamhet inom byggteknik med fokus på massivt trä och limträ. Med en ökande efterfrågan på massivt trä på marknaden behöver vi stärka vår kapacitet inom teknik.

Vi letar efter dig som har erfarenhet av att designa byggnadsstrukturer; både du som har erfarenhet av att designa massivt trä och limträ från förr och du som är nyfiken på att lära dig detta. Du får möjlighet att arbeta med olika typer av projekt av olika storlekar och komplexitet, samt delta i den spännande utvecklingen av vår designmiljö.

Vi letar efter dig som är självständiga i sitt dagliga arbete och tar ansvar för sina egna projekt och arbetsuppgifter. Du är glad att dela med dig av din kunskap och har samtidigt en önskan att utvecklas. Vi kan erbjuda professionell vikt och support vid behov.

Hos oss får du en spännande och varierad arbetsdag i ett företag där alla känner alla, som växer och där skratt är en viktig del av vardagen.

Arbeidsoppgaver:

Arbetsuppgifter

Arbeidsoppgaver er primært konstruksjonsteknisk prosjektering av massivtre- og limtrekonstruksjoner med tilhørende oppdragsledelse. Dette innebærer stabilitetsanalyser, dimensjonering, modellering i Revit og utarbeidelse av tegninger. Prosjektene er flerfaglige med bruk av BIM hvor vi jobber tett opp mot entreprenører, arkitekter og våre montører i Woodcon. I enkelte tilfeller der vi ikke har kapasitet til å prosjektere selv, bistår vi med prosjekteringsledelse når andre ingeniørfirmaer prosjekterer for Woodcon.

Uppgifterna är främst byggteknisk design av massivt trä och limträkonstruktioner med tillhörande uppdragshantering. Detta innefattar stabilitetsanalyser, dimensionering, modellering i Revit och förberedelse av ritningar. Projekten är tvärvetenskapliga med användning av BIM där vi arbetar nära entreprenörer, arkitekter och våra montörer i Woodcon. I vissa fall där vi inte har kapacitet att designa oss själva hjälper vi med designhantering när andra ingenjörsföretag designar för Woodcon.

Vi ser etter deg som:

Vi letar efter dig som:

– Er motivert og positiv

– Er utdannet sivilingeniør eller har annen høyskoleutdannelse innen konstruksjonsteknikk

– Har erfaring med byggeteknisk prosjektering innen betong, stål og/eller tre.

– Har gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner

– Er ansvarlig og strukturert

– Snakker og skriver flytende norsk og behersker engelsk godt.

– Är motiverad och positiv

– Har en magisterexamen i teknik eller har en annan högskoleutbildning i byggteknik

– Har erfarenhet av byggteknik i betong, stål och / eller trä.

– Har god samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer

– Är ansvarig och strukturerad

– Talar och skriver flytande norska och talar engelska bra.

Vi kan tilby:

Vi kan erbjuda:

– Glimrende arbeidsmiljø

– Faglig tyngde innen massivtre og limtre

– Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

– Muligheten til å være med på prestisjeprosjekter

– Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Søknad sendes til kristine@woodcon.no

– Utmärkt arbetsmiljö
– Professionell vikt i massivt trä och limträ
– Olika och utmanande arbetsuppgifter
– Möjligheten att delta i prestigefyllda projekt
– Bra pensions- och försäkringssystem

 

Ansökan skickas till kristine@woodcon.no