top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png
1_3458-4052-selskapene.jpg

Selskapene

Siden 2017 har Woodcon AS utviklet seg til et konsern med datterselskap innen prosjektering, og landbruk i Norge, samt at vi har startet opp et eget datterselskap i Sverige for å håndtere markedet der.

Utover egne datterselskap har Woodcon også et søsterselskap i Østerrike som håndterer den tekniske tegningen og produksjonsklargjøring, Woodplan GMBH.

Nøkkelpersonell for prosjektering

Woodcon Engineering AS

Woodcon Engineering AS ble etablert I slutten på 2019, med planlagt fulldrift fra 01.01.2020. Woodcon konsernet ser det som en stor fordel å ha tilknyttet nøkkelpersonell for prosjektering i eget system. WCE vil fungere både som utførende i detaljprosjektering, samt som prosjekteringsleder ved bruk av eksterne samarbeidspartnere. 

Woodcon var her heldig som fikk med seg Kristine Andersen som medeier og daglig leder. Kristine vil i samarbeid med Torleif Nøstvik 
ha ansvaret for driften i selskapet, i godt samarbeid med resten av konsernet. Begge har bakgrunn fra Høyer Finseth/ WSP. 

 

Flere nøkkelpersoner tilknyttet Woodcon gruppen har eierpost i selskapet.

Woodcon Engineering AS

4075-8171.jpg
4075-8048.jpg

Bærekraftig bygg til landbruket

Woodcon Industri
og Landbruk

Woodcon Industri og Landbruk AS ble etablert i starten av 2017. Bakgrunnen for etableringen var å bli en totalleverandør for bygg til landbruket, i samarbeid med kunder og diverse innredningsleverandører. 

Woodcon var heldige og fikk med seg Gunnar Aasterud både som medeier, samt som daglig leder og ansvarlig for drift i selskapet. Gunnar har bakgrunn fra Fjøssystemer Bygg, og er virkelig en av seniorene som kjenner dette markedet best. 

Vårt ønske er at dyrene også skal få gleden av bærekraftig bygging og gode innemiljøer, slik som vi mennesker ønsker oss.

Datterselskap i Sverige

Woodconstruction
Sweden AB

Woodconstruction Sweden AB ble etablert I 2017. Woodcon ønsker med datterselskapet å ta del i tre-markedet i Sverige, på samme måte som Woodcon AS har gjort i Norge. 

I oppstarten ansatte vi Kim Grönnevik som drift- og prosjektsjef, og vi har siden ansettelsen blitt så imponert over gjennomføringene at vi i 2019 kom til enighet med Kim om å ansette han som daglig leder i selskapet. Organisasjonen har vi også begynt å bygge opp, i første omgang ved ansettelse av Mathias Viberg som prosjektleder. Begge har erfaring både fra tre-bransjen og totalentrepriser.

Vi skal bygge selskapet stein for stein, og regner i fremtiden med at WCS er like stort som Woodcon AS i Norge. Kim har også en eierandel i selskapet.

2_3458-4678.jpg
4075-8408.jpg

Teknisk tegning og produksjonsklargjøring

Woodplan GMBH

Woodplan GMBH ble etablert i 2016 av Alan Hofmann. Alan var tidligere teknisk sjef hos Mayr Melnhof, og etter en periode som ansatt i Woodcon fant vi ut at beste løsning for det totale systemet var etablering av selskapet i Østerrike.

Selskapet har i dag 7 medarbeidere som jobber fulltid for Woodcon konsernet med teknisk tegning og produksjonsklargjøring. 

Woodplan GMBH har eierpost i Woodcon AS.

bottom of page