top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png
OM PROSJEKTET

RS Tunet AS består av tre frittstående bygg som ligger etter hverandre mot et utgravd havnebasseng og langs en kunstig anlagt kanal inn fra Oslofjorden. De to byggene nærmest vannet er servicebygg for Redningsselskapets eget frivillighetskorps og Sjøredningsskolen. Hovedbygget på ca 2 800m2 rommer resepsjon, restaurant, kontorer, klasserom, et delbart auditorium, 10 hotellrom og lager. Arkitekturen skaper sirkulasjon og mingling og inngir til fleksibelt bruk.

Det er massivtre i ytter- og innervegger og etasjeskillere, supplert med limtre. Inkludert liggende, dobbelfalset royalimpregnert furupanel på alle tre byggene, skal det totale arealet på trebaserte materialer være oppunder 1.000 kubikkmeter. Takene er i hovedsak TRP, men av estetiske hensyn er det stedvis i himlingene også her massivtre. Noe av det spesielle med dette prosjektet er at alle yttervegger heller 3 grader innover og står ikke på linje. Dette skaper et spesielt visuelt inntrykk.

RS Tunet AS er eid av Redningsselskapet og Horten Industripark. Senteret vil drive kursvirksomhet og opplæring både for det landbaserte- og for offshormarkedet, samt til Redningsselskapets egne medlemmer og ansatte.

Foto:  Ricardofoto.no

RS Noatun

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Betonmast

RS Tunes AS

YSA Design

4090 m2
2 etasjer

9 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:

Materiell:

WSP Engineering
Woodcon AS/ Byggmester Øystein Henriksen
Stora Enso, Rothoblaas

RS Noatun

bottom of page