Vestsiden Studentboliger

Vestsiden Studentbostad

Vestsiden student flats

Kongsberg, 2018

 • Totalentreprenør: Skorve Entreprenør
 • Byggherre: Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE)
 • Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor og DRMA
 • M2 BTA: 6300m2 5. Antall etasjer: 3-4

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: Dipl. Ing. Josef Koppelhuber / Woodcon AS
 • Montasjetid: 3 og 5 uker
 • Montasje: Holzbau Strasser GMBH og Baumgartner GMBH
 • Materiell: Stora Enso

Kongsberg, 2018

 • Contractor: Skorve Entreprenør
 • Client: Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE)
 • Architect:  Enerhaugen Arkitektkontor and DRMA
 • M2 BTA:  6300m2
 • Number of floors: 3-4

Own main suppliers:

 • Engineering: Woodcon AS
 • Assembly:  Woodcon AS
 • Material: Stora Enso

(Bilder hentet fra Bygg.no)

I forbindelse med bygging av Vestsiden skole på Kongsberg oppførte vi samtidig to blokker med totalt 165 nye studentboliger. Byggeplassene lå tett på hverandre med felles brakke- og riggområdet. Prosjektet er montert av Holzbau Strasser og Baumgartner GMBH, begge montasjefirmaer vi har tett samarbeid med.

I forbindelse med vår montasje ble baderomskabiner, vinduer og gips løftet inn før etasjene ble lukket. Dette er et ledd i arbeidet med å effektivisere byggingen, og en klar fordel sammenlignet med tradisjonell bygging i betong. Den ene blokken er utført med teglstein utvendig, den andre blokken med panel. Dette er et ledd i arkitektens utforming av området.

Les mer om prosjektet HER.

When building Vestsiden school at Kongsberg, we simultaneously built two student living blocks. Containing a total of 165 flats. The building sites was close together common bracket and rig area. The project is assembled by Holzbau Strasser and Baumgartner GMBH, both assembly companies we have worked a lot with.

During our assembly we had heavier components lifted on to each floor, before we started on the new floor. This was a part of increasing the efficiency of the building, and a clear advantage to building in concrete. One block is made of brick exterior, the other block with panel. This is part of the architect’s design of the area.

Read more about this HERE. (In Norwegian)