Øvre Sund studentboliger i Drammen

Øvre Sund studentbostad

Øvre Sund

Drammen, 2017

 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Byggherre: Studentsamskipnaden sørøst-Norge
 • Arkitekt: Code
 • M2 BTA: 5500m2
 • Antall etasjer: 4-5
 • Montasjetid: 14 uker

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: WSP Engineering
 • Montasje: Woodcon AS/Luttenberger GMBH
 • Materiell: Stora Enso, Rothoblaas

Øvre Sund, 2017

 • Contractor: Veidekke Entreprenør
 • Client: Studentsamskipnaden sørøst-Norge (student welfare organization)
 • Architect:  Code
 • Number of dorms: 195
 • M2 BTA: 5500 m2
 • Number of floors: 4-5

 

Own main suppliers:

 • Engineering: WSP Engineering
 • Assembly:  Woodcon AS/Luttenberger GMBH
 • Material: Stora Enso and RothoBlaas

Drammen, 2017

 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Byggherre: Studentsamskipnaden sørøst-Norge
 • Arkitekt: Code
 • M2 BTA: 5500m2
 • Antall etasjer: 4-5
 • Montasjetid: 14 uker

 

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: WSP Engineering
 • Montasje: Woodcon AS/Luttenberger GMBH
 • Materiell: Stora Enso, Rothoblaas

(Bilder hentet fra Bygg.no)

Studentsamskipnaden i Buskerud skal sommeren 2017 ferdigstille studentboliger til 195 studenter ved Øvre Sund i Drammen. Prosjektets formål er å tilby studenter attraktive og byintegrerte boliger med en høy miljøprofil.

Prosjektbeskrivelse

En viktig del av prosjektet er å styrke Drammen som en attraktiv studentby, og bidra til en bærekraftig byutvikling, samt videreutvikle Øvre Sund som en attraktiv og levende bydel. Ambisjonen er å utvikle et innovativt forbildeprosjekt for fremtidsrettede, bærekraftige og attraktive studentboliger i by. Studentboligene skal bli et samlingspunkt og en ressurs for bydelen, og skape større aktivitet i området.

Området ligger på Bragernessiden av Drammenselva i gangavstand fra Drammen sentrum, Papirbredden Kunnskapspark og høyskoletilbud. Det er grønne lunger og områder for lek og rekreasjon i nærheten. Studentboligene er fordelt på to 3 og 4 etasjers bygg. Kommunal gang- og sykkelvei går gjennom området og prosjektets mål er å bli et sykkelvennlig utbyggingsprosjekt. Ved å maksimere sambruk av arealer og fasiliteter skal prosjektet bidra til klimagassreduksjon og økt bokvalitet for studenter.

Drammen er en gammel trelastby og i bydelen Øvre Sund er det tradisjon og miljø med trehusbebyggelse. Et studentboligprosjekt i tre passer derfor inn i stedets karakter og tre skal brukes som hovedmateriale både i bærekonstruksjon og overflater. Prosjektet er etter byggherres ønske prosjektert med bærekonstruksjon i massivtre. Konstruksjoner under bakken utføres i betong, fortrinnsvis lavkarbonbetong. Prosjektet har som ambisjon å bidra til kompetanseutvikling i byggebransjen innen bruk av tremateriale i moderne bygg i urbane omgivelser og er del av Innovasjon Norges satsning Tre og By. Eksponert massivtrehimling gir positiv fuktregulering og akustikk i hyblene, samtidig som det også er gode løsninger for skjult elektrisk anlegg i massivtre-elementer. Det er utredet en egen elementstudie for de ulike bygningsdelenes C02-belastning.

Prosessen

Det ble gjennomført et parallelloppdrag for å innhente kvalifiserte løsningsforslag til et helhetlig miljø- og byintegrert konsept. Formulering av parallelloppdragets premisser og mål, samt den etterfølgende vurdering og valg av løsningskonsept, ble gjennomført i et tett samarbeid mellom studentsamskipnaden og Drammen kommune. Dette la et godt grunnlag og en felles plattform for den videre prosjektutviklingen. Rodeo arkitekter vant parallelloppdraget og har utviklet skisseprosjektet.

Det ble gjennomført workshops og en rekke møter med interessenter og ressurspersoner for å utvikle, konkretisere og forankre prosjektets miljømål- og tiltak. Det var en tett dialog med ansvarlig for Drammen kommunes sykkelstrategi, slik at sykkelsatsingen i kommunen og i studentboligprosjektet kunne koordineres og synergieffekter utnyttes.

Av økonomiske grunner måtte prosjektets størrelse reduseres og i anbudsfasen valgte byggherren å samarbeide med Veidekke som hovedentreprenør og Code Arkitekter for realiseringen av prosjektet.

Les mer om prosjektet HER.

 

 

(Pictures: Bygg.no)

The main target for this project was to strengthen Drammen as a student-city whilst maintaining an environmental profile. On top of this the client also wanted to develop Øvre Sund as a more attractive and exiting part of the town. The ambition was to be a ground-breaking and innovative project when it comes to sustainable and attractive student housing in cities. The apartment blocks are meant to be a place where people can gather and be a focal point of this part of town.

The area is located at Bragernessiden, in walking distance to the city center, museums and the college. There are playgrounds, parks and woodland nearby. The apartment blocks are three and four floors high. The area is designed for biking, walking. Both bicycle paths and sidewalks go through the area. One can really see that the project’s goal is to become a bicycle friendly development project. By sharing common areas and facilities this project will help reducing greenhouse gas emissions and increase the students living quality.

Historically Drammen has been known as a “lumber-city”, and naturally most of the houses is built in wood. Therefore, it was natural using timber, both in the construction and surfaces. The client had a wish that this project was realized using CLT. Beneath the ground its used concrete, but mainly low emission concrete. The project aims to contribute to the development ofcompetence in the construction industry within the use of wood material in modern buildings in urban surroundings and is part of “Innovasjon Norge” initiative “Tre and By” (wood and city). The exposed CLT in the roofs is positive both for regulating moist and the acoustics, as well as offering a good solution to hide the electrical wiring within the CLT.

Read more about this HERE.(In Norwegian)