Moholt 50-50

Moholt 50-50

Moholt 50-50

Trondheim,2016

 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
 • Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim
 • Arkitekt: MDH Arkitekter
 • M2 BTA: 20.000 m2 inkl 1.etg og kjeller
 • Antall etasjer: 8
 • Montasjetid: 6 uker pr blokk

Egne hovedleverandører:

 •  Prosjektering – RIBMT: Høyer Finseth
 • Montasje: Baumgartner og Woodcon
 • Materiell: Stora Enso og RothoBlaas

Trondheim, 2016

 • Contractor: Veidekke Entreprenør AS
 • Client: Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT)
 • Architect: MDH Arkitekter
 • M2 BTA: 20.000 m2 including 1. Floor and Basement
 • Number of floors: 8

 

Own main suppliers:

 • Engineering: Høyer Finseth
 • Assembly: Baumgartner and Woodcon
 • Material: Stora Enso and RothoBlaas
 • Aassembly time: 6 weeks per bloc

Moholt 50|50, som var navnet byggherren Studentsamskipnaden i Trondheim valgte, var et omfattende prosjekt. Totalt ble det en utbygging på omkring 20.000 kvadratmeter gjeldende parkering, næring og studentboliger. I massivtre dreide det seg om fem studentblokker hver på åtte etasjer, og med til sammen 632 studentboliger.

Alle bygg har en betongetasje over bakken som huser næringslokaler.

Under bakken er det et parkeringsanlegg på 1.000 kvadratmeter, og hele området har 10.000 kvadratmeter allmenning.

Prosjektet ble gjennomført ved bruk av involverende planlegging, slik at alle aktørene er med på å planlegge både fremdrift og rekkefølge i arbeidet. Metoden er egentlig utviklet for å styre bilproduksjonen på samlebåndet i Porsche-fabrikken i Tyskland. Grovt sett medfører det at hvert fag fikk en uke til sin del av produksjonen i hver etasje, og når de var ferdig der, «rykket de opp» en etasje mens neste fag overtok. I og med at det var helt like planløsninger fra andre etasje og oppover i hver av blokkene, ble det en repetisjon, og dermed opplevde alle at det både gikk raskere og ble behov for mindre folk for hvert fag etter hvert som man fikk erfaring. Med 40 etasjer – åtte i hvert av de fem tårnene – som var helt like med femten studenthybler sammen med oppholdsrom, ble driften optimalisert og effektiv.

Moholt 50|50 ble kåret til Årets Trebyggeri.

Moholt 50|50, got its name from the client SIT. Moholt 50|50 was a comprehensive project. In total the entire project included 20.000 m2, including parking, warehouses and student dorms. Of this, CLT was used in all five 8 floor high blocks of flats containing 632 student dorms. All buildings have a concrete floor containing warehouses. Beneath the ground there are 1.000 square meters of parking. and the entire area consists of over 10.000 square meters.

During the planning of the project all parties was involved and engaged, so that the progress happened in the most efficient order. The method in question was originally developed by Porsche to use in their production line in Germany. In short this meant that every craft got one week to finish each floor. Once they had finished the floor, they moved up a floor, whilst the next craft did their job on the floor. Since the floors from second floor up had the same design it became easier and faster for each floor. Thus, all the crafts needed fewer man hours to finish the job on time as they gathered experience. With a total of 40 floors, 8 floors in each of the buildings all looking the same, the operation rapidly became optimised and efficient.