Dramsvegen/Smørbukklia

Dramsvegen/Smørbukklia

Dramsvegen/Smørbukklia

Tromsø, 2017

 • Totalentreprenør: EcoNor AS
 • Byggherre: Norges Arktiske Studentskipnad
 • Arkitekt: AT plan & Arkitektur
 • Antall boenheter: BT 1: 225, BT2: 302
 • Antall etasjer: 7-13 (hvis hele prosjektet blir realisert)
 • BRA m2: 50 000m2 (hvis hele prosjektet blir realisert)
 • Montasjetid: 1 uke per etasje

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: Dipl. Ing. Josef Koppelhuber / Woodcon AS
 • Montasje: Woodcon AS/Baumgartner GMBH
 • Materiell: Stora Enso, Rothoblaas

Tromsø, 2017

 • Contractor: EcoNor AS
 • Client: Norges Arktiske Studentskipnad
 • Architect: AT plan & Arkitektur
 • Number of dorms per building phase: Nr 1: 225 Nr2: 302
 • M2 BTA: 50.000 m2 (assuming the entire project get finalized)
 • Number of floors: 7-13(assuming the entire project get finalized)

 

Own main suppliers:

 • Engineering: Dipl. Ing. Josef Koppelhuber / Woodcon AS
 • Assembly: Woodcon and Baumgartner GMBH
 • Material: Stora Enso and RothoBlaas
 • Aassembly time: 9-10 weeks per block

Gjennom to byggetrinn har vi sammen med EcoNor AS bygd fire blokker og totalt 527 studenthybler i Smørbukklia, Tromsø. Totalt er det planlagt 11 blokker og over 1000 hybler i Dramsvegen. Foreløpig har det vært bygd to og to blokker i hvert byggetrinn, og vi har sammen med Eco Nor optimalisert driften slik at alle involverte aktører skal få en så rasjonell drift som mulig. Siste blokken i BT2 på 8 etasjer ble montert og taket tekket i løpet av 9 uker. I løpet av montasjen ble baderomskabiner, gips, vinduer og tyngre komponenter løftet inn etasje for etasje. Samtidig som vår montasje ble kompletterende arbeider påbegynt, og isolering utvendig samt vindusinnsetting var ferdig allerede 10 uker etter oppstart montasje. Nøkkelen til suksessen er å se vinn-vinn-situasjoner på tvers av fag og jobbe sammen for et best mulig gjennomført prosjekt. Dette har vi sammen med totalentreprenør EcoNor løst på en veldig god måte i Smørbukklia, og vi ser frem til kommende byggetrinn. I de fire blokkene som er levert er det lagt stor vekt på eksponert massivtre. Dette har vært mulig ved bruk av riktige løsninger og rådgivere som har sett løsninger fremfor utfordringer. Det er derfor store arealer med eksponert massivtre i himling, samt minimum en vegg per leilighet. Alt av fellesareal, som trapperom, kjøkken og gangareal har eksponerte vegger og delvis eksponert himling. Logistikken til et prosjekt som Smørbukklia med kort byggetid, mange avhengigheter og store avstander til fabrikkene i Østerrike har vært tema som en risiko for prosjektene. Dette er løst ved å transportere alt materiell på jernbane til Narvik for så transportert videre med lokal transportør. På terminalen i Narvik har vi til enhver tid hatt buffer med materiell slik at fremdrift ikke skal forringes hvis uforutsette hendelser oppstår. Med leveranser av baderomskabiner, vinduer i kombinasjon med lite lagringsplass er ikke forsinkelser et alternativ, og vi er derfor avhengig av kontroll på både logistikken og montasjen.av fellesareal, som trapperom, kjøkken og gangareal har eksponerte vegger og delvis eksponert himling. Logistikken til et prosjekt som Smørbukklia med kort byggetid, mange avhengigheter og store avstander til fabrikkene i Østerrike har vært tema som en risiko for prosjektene. Dette er løst ved å transportere alt materiell på jernbane til Narvik for så transportert videre med lokal transportør. På terminalen i Narvik har vi til enhver tid hatt buffer med materiell slik at fremdrift ikke skal forringes hvis uforutsette hendelser oppstår. Med leveranser av baderomskabiner, vinduer i kombinasjon med lite lagringsplass er ikke forsinkelser et alternativ, og vi er derfor avhengig av kontroll på både logistikken og montasjen.

Throughout two construction phases we have built four blocks with a total of 527 dorms in Tromsø. In total there are planned over 11 blocks with a total of 1000 dorms in Dramsvegen. In the two first phases we have built two blocks at a time. Together with Eco Nor we have optimized the construction so every involved craft gets an efficient construction phase. The last block built in phase two had a total assembly time with the roof covered in just 9 weeks. During this time all the plaster walls and heavier parts such as windows and so on was lifted on to each floor before we covered it. On the floors beneath us they started to insulate and complete other the building. After ten weeks the building was fully insulated, and the windows was mounted. The key to success is to work together across the crafts and help each other with good solutions that benefits everyone. In partnership with Eco Nor this has been Solved in a great fashion. We are looking forward to the next building phase!

In the four blocks, emphasis was placed on visible CLT. This has been made possible using good solutions and counsellors seeing solutions before problems. Thus, there are exposed CLT in the ceiling and at least on wall per apartment. All the common areas have visible CLT ceiling and walls.

Logistics for projects like Smørbukklia, with fast assembly and great distance from the factory, is always considered to be a risk. By using the railway all the way from Austria to Narvik and local transport from Narvik to the building site, this was solved and no longer considered a problem. At all times we had supplies in stock at Narvik in the event something unexpected happened, and we had to adapt in order to keep the progress. With delivery from other suppliers depending on us to keep the schedule delay was not an option. Therefore, we decided to take no risks and kept control both on the assembly and the logistics.