Tvedestrand Skole

Tvedestrand Skola

Tvedestrand school

Tvedestrand, 2019

 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Byggherre: Aust-Agder Fylkeskommune og Tvedestrand Kommune
 • Antall etasjer: 1-3 4. BRA m2: 20 000m2
 • Montasjetid: 2 uker

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: Woodcon AS
 • Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso

Tvedestrand, 2019

 • Contractor: Veidekke Entreprenør AS
 • Client: Aust-Agder County council and Tvedestrand municipal
 • M2 BTA:  20 000m2
 • Number of floors: 1-3

Own main suppliers:

 • Engineering: Woodcon AS
 • Assembly:  Woodcon AS
 • Material: Stora Enso
 • Assembly time: 2 weeks

Nye Tvedestrand Skole er det største prosjektet som noen gang er gjennomført i Tvedestand, og også det største som Veidekke har bygd i Aust-Agder. Totalt har prosjektet en ramme på ca 850 000 millioner kroner. Prosjektet er et FurtureBuilt prosjekt som har fått støtte fra Miljødirektoratets Klimasatsordning for å tilføre prosjektet mer CO2-vennlige byggematerialer slik som massivtre i utvalgte konstruksjoner. Vi i Woodcon har levert totalt 2 amfier, 3 trapper, en gangbro samt tribunene i idrettshallen. Samlet sett er dette en liten leveranse til et ellers stort prosjekt, men for oss var det en ny utfordring å bedrive massivtremontasje inne i et bygg som allerede var satt opp. Kravene til gode løsninger, elementinndeling samt logistikk var meget høye. Det ble lagt ned et stort arbeid i planleggingen av montasjen, der både tyngden på elementene, rekkefølge og hvordan det skulle gjennomføres måtte gås igjennom i detalj. I løpet av 10 arbeidsdager ble leveransen og montasjen gjennomført og vi beviste igjen at ingen utfordring er umulig med riktig mannskap.

The new school at Tvedestrand is the biggest building project ever conducted in Tevedstrand, and for Veidekke in Aust-Agder(county). In total the project has a total cost of 850 000 million Norwegian Kroner.

The project was a FutureBuilt-Project which meant that they got financial support from the “Norwegian environment agency” to use more environmental materials, like CLT, when building. For this project we delivered two amphitheatres, three stairs, one footbridge and the tribune for the sports hall. This was a small delivery on a project this size, but to us it was a new challenge to assemble inside a building that already has been built. There were some challenges to this project. For instance, how large our elements could be, logistics and good technical solutions. We put a great deal of work into planning the weight of the elements, the order and how to assemble. Within ten days of work we had completed the entire assembly and proved yet again that with the right crew nothing is impossible.