Geodetisk Jordobservatorium

Geodetisk Jordobservatorium

Observatory for arctic climate

Svalbard, 2015

 • Totalentreprenør: Veidekke Arctic
 • Byggherre: Kartverket i Ny-Ålesund
 • Arkitekt: LPO Arkitekter
 • Antall etasjer: 1-2
 • Montasjetid: 5 uker

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: Høyer Finseth
 • Montasje: B3S
 • Materiell: Stora Enso og Rothoblaas

Svalbard, 2015

 • Contractor: Veidekke Arctic
 • Client: Kartverket in Ny-Ålesund (mapping in Ny-Ålesund)
 • Architect:   LPO Arkitekter
 • Number of floors: 1-2

Own main suppliers:

 • Engenering: Høyer Finseth
 • Assembly:  B3S
 • Material: Stora Enso and RothoBlaas

 

(Bilder hentet fra: veidekkearctic.no)

(Pictures: veidekkearctic.no, bygg.no)

Woodcon AS has worked with Veidekke Arctic in building a laboratory doing research on environmental changes. The data they are collecting will be used to watch the climate I the northern areas. Veidekke Arctic have built two concrete foundations for two large VLBI-antennas and other technical equipment.

 

In addition, there are built three buildings reaching passive house requirements, and tunnels connecting the buildings. The assembly in Ny-Ålesund was done between October 2014 to October 2015. The heavier noisy works was conducted mid-winter in order to not disturb the wildlife.

Read more HERE. (Norwegian link)

Woodcon AS har vært med Veidekke Arctic som har bygget geodetisk jordobservatorium for Kartverket i Ny-Ålesund på Svalbard. Jordobservatoriet skal inngå i et globalt forskningsnettverk av tilsvarende antenner som kartlegger bevegelser på jordoverflaten. Målingene vil bidra til mer nøyaktig klimaovervåkning i nordområdene. Veidekke Arctic har gjennom en totalentreprise bygget betongfundamenter til to store VLBI-antenner samt annet svært nøyaktig teknisk utstyr.

I tillegg er det bygget tre bygg som passivhus i massivtre, samt innebygde gangbaner som forbinder disse byggene. Arbeidene på anlegget i Ny-Ålesund ble utført fra oktober 2014 til oktober 2015. De tyngre anleggsarbeidene er utført gjennom den strengeste vinteren for å skjerme det sårbare dyrelivet i området.

Du kan lese mer om om montasjen HER.