RS Noatun

RS Noatun

RS Noatun

Horten, 2017

 • Totalentreprenør: Betonmast
 •  Byggherre: RS Tunet AS
 • Arkitekt: YSA Design
 • M2 BTA: 4090 m2
 •  Antall etasjer: 2
 • Byggetid: 9 uker

Egene levrandører:

 •  Prosjektering – RIBMT: WSP Engineering
 • Montasje: Woodcon AS/Byggmester Øystein Henriksen
 • Materiell: Stora Enso

 

Horten, 2017

 • Total Contractor: Betonmast
 • Client: RS Tunet AS
 • Architect: YSA Design
 • M2 BTA: 4090 m2
 • Number of floors: 2

 

Own main suppliers:

 • Design – RIBMT: WSP Engineering
 • Assembly: Woodcon AS / Builder Øystein Henriksen
 • Material: Stora Enso

Horten, 2017

 • Totalentreprenør: Betonmast
 •  Byggherre: RS Tunet AS
 • Arkitekt: YSA Design
 • M2 BTA: 4090 m2
 • Antall etasjer: 2
 • Byggetid: 9 uker

Egene levrandører:

 • Prosjektering – RIBMT: WSP Engineering
 • Montasje: Woodcon AS/Byggmester Øystein Henriksen
 • Materiell: Stora Enso

RS Tunet AS består av tre frittstående bygg som ligger etter hverandre mot et utgravd havnebasseng og langs en kunstig anlagt kanal inn fra Oslofjorden. De to byggene nærmest vannet er servicebygg for Redningsselskapets eget frivillighetskorps og Sjøredningsskolen. Hovedbygget på ca 2 800m2 rommer resepsjon, restaurant, kontorer, klasserom, et delbart auditorium, 10 hotellrom og lager. Arkitekturen skaper sirkulasjon og mingling og inngir til fleksibelt bruk.

Det er massivtre i ytter- og innervegger og etasjeskillere, supplert med limtre. Inkludert liggende, dobbelfalset royalimpregnert furupanel på alle tre byggene, skal det totale arealet på trebaserte materialer være oppunder 1.000 kubikkmeter. Takene er i hovedsak TRP, men av estetiske hensyn er det stedvis i himlingene også her massivtre. Noe av det spesielle med dette prosjektet er at alle yttervegger heller 3 grader innover og står ikke på linje. Dette skaper et spesielt visuelt inntrykk.

RS Tunet AS er eid av Redningsselskapet og Horten Industripark. Senteret vil drive kursvirksomhet og opplæring både for det landbaserte- og for offshormarkedet, samt til Redningsselskapets egne medlemmer og ansatte

RS Tunet AS consists of three freestanding buildings that are in succession next to an excavated harbor pool and along an artificially landscaped channel inn from the Oslo Fjord. Two of the closest buildings closest to the water is servicebuildings for Redningsselskapets volunteers and Sjøreddnignsskolen (The seasavingschool). The main building of approximately 2800m2. Houses reception, restaurant, offices, classrooms, a dividable auditorium, ten hotel rooms and a warehouse. The architecture has created an environment that invites people to circulate and mingle. It also allows for flexible use.

There are CLT in all parts of the buildings, both the exterior and interior walls and floor dividers, supplemented with glulam. All wood included the project consist of 1,000cubicmeters. The roofs mainly consist of TRP, however there are visible CLT some places. A special feature of this project is that the exterior walls leans 3 degrees inwards and are not aligned. This creates a unique visual impression.

RS Tunet AS is owned by Redningsselskapet and Horten industripark. The center will conduct course and trainingactivities for both landbased, offshore companies as well as Redningsselskapets own members and employees.