Norsk Helsearkiv

Norska hälsoarkiv

Norsk Helsearkiv

Tynset, 2018

  • Totalentreprenør: HENT
  • Byggherre: Statsbygg
  • Arkitekt: Lusparken arkitekter
  • M2 BTA: 2500m2
  • Antall etasjer: 2

Egne hovedleverandører:

  • Prosjektering – RIBMT: Träkonstruktion Botnia
  • Montasje: Woodcon AS
  • Materiell: Stora Enso, Rothoblaas

(Bilder hentet fra: Bygg.no)

Statsbygg som byggherre stilte strenge krav til både areal og klima når det nye arkivet skulle bygges. Med mange funksjoner og strenge brannkrav som skulle ivaretas falt valget på HENTs hybridløsning med både betong, stål og massivtre. I lagerdelene av bygget er det benyttet betong og stål, mens det i kantine, produksjons- og kontorfløyen er benyttet massivtre. Bæring er løst med limtresøyler og bjelker, med dekker og tak i massivtre. Sammenlignet med et referansebygg er det totalt sett redusert nesten 60% på klimagassutslippet. Det er imponerende når man tar de høye kravene som er satt blant annet til fysisk sikring og brannsikkerhet i betraktning. Til tross for en meget kald montasje som begynte i januar 2018, ble det et spennende og morsomt prosjekt for oss i Woodcon! Les mer om prosjektet HER.