Ica Brunna

Ica Brunna

Ica Brunna

Ica Brunna, Kungsängen, 2020:

Nyproduktion av kontorsfastighet

 • Beställare: MVB Öst AB
 • Byggherre: Ica Fastigheter
 • Arkitekt: Archus Arkitektur
 • M2 BTA: 9900
 • Antal våningar: 4
 • Montagetid: 7 v

Egna huvudleverantörer:
Projektering: Woodcon
Montage:
Material: Stora Enso, Rothoblaas
Annat viktigt: –

 

Nyproduktion av kontorsfastighet med stomme i massivträ.

Woodcon har projekterat, levererat och monterat stomme i massivträ.

Ica Brunna, Kungsängen, 2020:

Nyproduktion av kontorsfastighet

 • Beställare: MVB Öst AB
 • Byggherre: Ica Fastigheter
 • Arkitekt: Archus Arkitektur
 • M2 BTA: 9900
 • Antal våningar: 4
 • Montagetid: 7 v

Egna huvudleverantörer:
Projektering: Woodcon
Montage:
Material: Stora Enso, Rothoblaas
Annat viktigt: –

 

Nyproduktion av kontorsfastighet med stomme i massivträ.

Woodcon har projekterat, levererat och monterat stomme i massivträ.