Västergöken

Västergöken

Västergöken

Västergöken, Jönköping, 2019:

Nybyggnad av flerbostadshus

 • Beställare: GBJ Bygg Ab
 • Byggherre: Nivika Fastigheter AB
 • Arkitekt: Tengbomgruppen AB
 • M2 BTA: 6318
 • Antal våningar: 5
 • Montagetid: –
 • Egna huvudleverantörer:

Projektering: WSP Norge AS
Montage: –
Material: Stora Enso
Annat viktigt: –

Nyproduktion av 89 lägenheter fördelat i 6 huskroppar.
Stommen består ar massivträ.

Woodcon har projekterat och levererat stomme av massivträ.

Västergöken, Jönköping, 2019:

Nybyggnad av flerbostadshus

 

 • Beställare: GBJ Bygg Ab
 • Byggherre: Nivika Fastigheter AB
 • Arkitekt: Tengbomgruppen AB
 • M2 BTA: 6318
 • Antal våningar: 5
 • Montagetid: –

Egna huvudleverantörer:

Projektering: WSP Norge AS
Montage: –
Material: Stora Enso
Annat viktigt: –

Nyproduktion av 89 lägenheter fördelat i 6 huskroppar.
Stommen består ar massivträ.

Woodcon har projekterat och levererat stomme av massivträ.