Ulsholtveien 31

Ulsholtveien 31

Ulsholtveien 31

Furuset, 2017

 • Totalentreprenør: Byggherrestyrt/CM Prosjekt
 • Byggherre: Stiftelsen Betanien Oslo
 • Arkitekt: Haugan/Zohar Arkitekter
 • Antall boenheter: 27
 • Antall etasjer: 2
 • BRA m2: 1922m2
 • Montasjetid: 6 uker

Egne hovedleverandører:

 •  Prosjektering – RIBMT: WSP Engineering
 • Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso, Rothoblaas

Oslo, 2017

 • Contractor: Client run/CM Prosjekt
 • Client: Stiftelsen Betanien Oslo
 • Architect: Haugan/Zohar Arkitekter
 • M2 BTA:  1922m2
 • Number of floors: 2
 • Number of apartments: 27

 

Own main suppliers:

 • Engineering: WSP  Engineering
 • Assembly:  Woodcon AS
 • Material: Stora Enso and RothoBlaas
 • Assembly time: 6 weeks

(Bilder hentet fra Bygg.no)

Ulsholtveien 31 var Oslo kommunes første FutureBuilt-boligprosjekt og ble gjennomført av Stiftelsen Betanien Oslo i 2017. Visjonen med prosjektet var å etablere rimelige, men gode, utleieboliger for unge voksne med ulike behov for oppfølging. Dette under forutsetning av klare og høye ambisjoner i forhold til klima-, miljø- og energihensyn.

Prosjektet omfatter totalt 27 leiligheter fordelt på to bygg og 9 stk 3-roms, 9 stk 2-roms og 9-stk 1-roms leiligheter. Kravene til eksponert massivtre var store i prosjektet, og det kommer til uttrykk gjennom at både vegger og himlinger er eksponert KLT. For å håndtere lyd er det i dette prosjektet valgt å benytte doble vegger som leilighetsskille.

Passivhusstandarden ble selvfølgelig ivaretatt på dette prosjektet, samt at prosjektet er selvforsynt med strøm fra solceller på 50% av taket. Resterende takflater har grøntareal.

Ulsholtveien 31 ble i 2017 kåret til Årets Trebyggeri, og vant også Arkitekturprisen samme år. Beskrivelsen fra bygg.no i forbindelse med Årets Trebyggeri var: Prosjektet er et av de største massivtre boligprosjektene som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge rimelige boliger i massivtre kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Boligene fremstår som robuste og med godt innemiljø og flotte fellesarealer både inni, men ikke minst ute. Prosjektet er en del av forbildeprogrammet FutureBuilt og har tidligere fått Arkitekturprisen.

Timelaps av montasjen ser du HER.

Les mer om prosjektet HER.

(Pictures Bygg.no)

Ulsholtveien 31 was Oslo municipal first FutureBuilt- apartment project. Conducted by the foundation Betanien Oslo in 2017. The vision with this project was to build cheap, but good apartments for young adults with different needs for attendance. There also were clear instructions when it came to emissions, energy and environment to be as sustainable as possible.

The project includes a total of 27 apartments divided on two buildings. With nine 3-rooms, nine 2-rooms and nine 1-room apartments. The demands for visual CLT was great in this project, this comes to show by all the walls and roofs. In order to cope with sound between apartments in this project they have chosen double walls.

The project has obviously achieved passive-house requirements. The rooftops consists of solar panels suppling 50% of the power, the rest of the roof has vegetation.

Ulsholtveien 31 was in 2017 named “Årets trebyggeri” (Wooden building of the year) an also won “Arkitekturprisen” (Architectural prize) the same year. The description from bygg.no when winning wooden building of the year was: The project is one of the greatest CLT housing projects realized in Norway. The project shows through innovative solutions that it is possible to build reasonably prized housing in CLT combined with good architecture and high environmental ambitions. The apartments seams to be robust, have a good environment inside and great common areas indoor and outdoor. The project is a part of the FutureBuilt program and has previously gotten the “Arkitekturprisen” (Architectural-prize).

Time lapse from the assembly HERE.

Read more HERE. (In Norwegian)