Sergeanten Visby

Sergeanten Visby

Sergeanten Visby

Sergeanten Visby, 2018:

Nybyggnad av flerbostadshus

  • Beställare:  Arriba Byggnads AB
  • Byggherre: –
  • Arkitekt: Murman Arkitekter
  • M2 BTA: 4000
  • Antal våningar: 3
  • Montagetid: –

Egna huvudleverantörer:
Projektering:
Montage: –
Material: Stora Enso, Rothoblaas
Annat viktigt: –

 

Nyproduktion av lägenheter med stomme av massivträ.

Woodcon har projekterat, levererat och monterat stomme i massivträ.