Otta brygge

Otta Brygge

Otta Brygge

Otta, 2018

 • Totalentreprenør: Fron Bygg AS
 • Byggherre: Sel Kommune
 •  Arkitekt: Nordplan
 • M2 BTA: 1700m2
 • Antall etasjer: 2
 • Montasjetid: 6 uker

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: Dipl. Ing. Josef Koppelhuber / Woodcon AS
 •   Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso

Otta, 2018

 • Total contractor: Fron Bygg AS
 • Builder: Sel Municipality
 • Architect: North Plan
 • M2 BTA: 1700m2
 • Number of floors: 2

Own main suppliers:

 • Design – RIBMT: Dipl. Ing. Josef Koppelhuber / Woodcon AS
 • Assembly: Woodcon AS
 • Material: Stora Enso

Otta, 2018

 • Totalentreprenør: Fron Bygg AS
 • Byggherre: Sel Kommune
 • Arkitekt: Nordplan
 • M2 BTA: 1700m2
 • Antall etasjer: 2
 • Montasjetid: 6 uker

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: Dipl. Ing. Josef Koppelhuber / Woodcon AS
 • Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso

Leilighetsbygg for funksjonshemmende over to plan oppført på Otta ved Gudbrandsdalslågen. Totalt består bygget av 16 leiligheter samt fellesareal, personalrom, vaktrom og garderobe. Arkitektonisk er det løst slik at alle leiligheter har utsikt sørover rettet mot Lågen.

Prosjektet har en utstrakt bruk av eksponerte massivtreoverflater, og det er benyttet doble massivtrevegger mellom leilighetene for å ivareta lydkravene og likevel kunne benytte eksponert massivtre i tilstøtende leilighet. Internt i alle leiligheter har så godt som alle vegger og himlinger eksponert massivtre med unntak av badene. Dette skaper et lunt og behagelig innemiljø for beboerne.

The two-story apartment building built at the banks of Gubrandsdalslågen. In total, the building consists of 16 apartments as well as a common area, staffroom, guardroom and changing room. Architecturally designed to get the best view over Lågen. The project has extensive use of CLT. To reach the sound requirements and get visible wooden surfaces it is used double CLT walls. Within all apartments most of the surfaces are visible CLT, except from the bathrooms. This creates a warm and welcoming indoor environment.

Lägenhetsbyggnad för funktionshindrade i två plan byggd på Otta av Gudbrandsdalslågen. Totalt består byggnaden av 16 lägenheter samt gemensamma utrymmen, personalrum, vaktrum och garderober. Arkitektoniskt har det lösts så att alla lägenheter har utsikt mot söder mot Lågen.

Projektet har en omfattande användning av exponerade massiva träytor och dubbla massiva träväggar har använts mellan lägenheterna för att möta ljudkraven och fortfarande kunna använda exponerat massivt trä i den intilliggande lägenheten. Internt i alla lägenheter har nästan alla väggar och tak exponerat massivt trä med undantag för badrummen. Detta skapar en varm och bekväm inomhusmiljö för invånarna.