Nordre Gate 22

Nordre Gate 22

Nordre Gate 22

Oslo, 2019

 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Byggherre: Nordre Gate Utvikling AS/Aspelin Ramm Eiendom
 • Arkitekt: Alliance Arkitekturstudio
 • Antall etasjer: 4-6
 • Montasjetid: 9 uker

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: WSP Engineering
 • Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso

Oslo, 2019

 • Contractor: Veidekke Entreprenør
 • Client: Nordre Gate Utvikling AS/Aspelin Ramm Eiendom
 • Architect: Alliance Arkitekturstudio
 • Number of floors: 4-6

Own main suppliers:

 • Engineering: WSP Engineering
 • Assembly:  Woodcon AS
 • Material: Stora Enso
 • Assembly time: 9 weeks

(Bilder hentet fra Bygg.no)

(Pictures: Bygg.no)

Nordre gate 22 now consists of a building along Nordre gate (a street) and one building in the backyard. The two buildings are connected with a basement and galleries. The 37 apartments vary in size between 40 and 94 square meters.

In difference to many other new buildings, the rig area in Nordre Gate was very limited. Something that made the logistics difficult. The length of the building and half the street was all we had available. A key factor to make this work was to place all the elements in the correct assembly order. Normally we want as much CLT as possible on every load, this was not the case on this project. Here the only focus was an efficient assembly and correct order on the elements form the truck. The floors have a large degree of repetition. Together with Veidekke we made this project a lot like a student-living block with which we have more experience. Therefor there were hoisting of windows and other heavy components before we laid the slabs between the floors. There were also mounted concrete on the outside walls to maintain fire safety between the buildings.

In many ways this is a pioneering project and can be the start of a new marked, building with CLT in city centres!

Read more about the project HERE.

Nordre gate 22 består nå av ett bygg langs Nordre gate og ett bygg i bakgården. Disse er koblet sammen i kjeller og med svalganger. De 37 leilighetene er alle gjennomgående og varierer i størrelse fra cirka 40 til 94 kvadratmeter. Til forskjell fra andre nybygg var riggområdet i Nordre Gate sterkt begrenset, noe som vanskeliggjorde logistikken. Byggets lengde og halve gaten var riggområdet som var til rådighet på deling mellom alle aktører. En nøkkelfaktor for å lykkes med prosjektet var derfor en god logistikk og at alle pakker med massivtre var 100% bygd opp slik det skulle monteres. I normaltilfellet er det et ønske om å få mest mulig massivtre med på hver leveranse, dette ble ikke gjeldende for dette prosjektet. Her ble alt lagt til rette for effektiv montasje og eliminering av å måtte stokke om på pakkene når de ankom byggeplass. Prosjektet har stor grad av repetisjon på hver etasje, og sammen med Veidekke ble leilighetsprosjektet bygd på samme måte som studentblokker som vi er veldig godt kjent med. Det ble derfor innheising av vinduer og baderomskabiner underveis i vår montasje, samt at det ble montert skallvegger i betong mot tilstøtende bygninger for å ivareta brannkrav mellom bygårdene. Dette er et foregangsprosjekt på mange måter, og kan være starten på et nytt marked med massivtrebygging i sentrumsområder!

Les mer om prosjektet HER.