Maskinparken TRE

Maskinparken TRE

Maskinparken TRE

Trondheim, 2018

 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Byggherre: Lilleby Eiendom
 • Arkitekt: HUS Arkitekter
 • M2 BTA: 4160m2
 • Antall etasjer: 8
 • Montasjetid 8 uker

Egne hovedlevrandører:

 • Prosjektering – RIBMT: WSP Engineering1002
 •  Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso, Rothoblaas

 

Trondheim, 2018

 • Contractor: Veidekke Contractor
 • Client: Lilleby Eiendom
 • Architect: HOUS Architects
 • M2 BTA: 4160m2
 • Number of floors: 8

Own main suppliers:

 • Design – RIBMT: WSP Engineering
 • Assembly: Woodcon AS
 • Material: Stora Enso, Rothoblaas

Trondheim, 2018

 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Byggherre: Lilleby Eiendom
 • Arkitekt: HUS Arkitekter
 • M2 BTA: 4160m2
 • Antall etasjer: 8
 • Montasjetid 8 uker

Egne hovedlevrandører:

 • Prosjektering – RIBMT: WSP Engineering1002
 • Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso, Rothoblaas

Maskinparken TRE på Lilleby i Trondheim er Norges første kommersielle boligblokk oppført i massivtre. Gjennom 8 uker ble den 8 etasjes høye boligblokken reist på Lilleby i et samarbeid mellom Woodcon AS og Veidekke Entreprenør. Totalt rommer blokken 47 moderne leiligheter fra 28 til 115kvm størrelse.

Bygging, riving og bruk av bygninger stpr for omtrent 40% av alt klimagassutslipp globalt. Med Maskinparken TRE vil utbygger ta en større del av ansvaret fr å redusere dette utslippet. Ved å bygge i massivtre oppnår man lette passivhusstandard, noe selvfølgelig Maskinparken TRE gjør. Trevirket regnes som et klimanøytralt byggemateriale, og på dette prosjektet er klimagassavtrykket fra materiell redusert med ca 50%. I tillegg gir byggeprosesser med massivtre minimalt med restmateriale, noe som er med på å heve miljøgevinsten ytterligere. Ved at vi i Woodcon også benytter transport på jernbane på over 90% av våre leveranser er klimapåvirkningene ved å bruke oss som leverandør minimale!

I 2018 ble Maskinparken TRE kåret til Årets trebyggeri i sterk konkurranse med deriblant Kongsvinger ungdomsskole og Spar Snarøya. For oss i Woodcon er det moro at to av finalistene, og vinneren er prosjektet vi har levert! Til byggindustrien uttalte tidligere prosjektsjef i Woodcon følgende:

MAL FOR PROSJEKTINFO NETTSIDE

– Sett fra vår side gikk prosjektet smertefritt, takket være god planlegging av prosjektledelsen og god prosjektering, sier prosjektsjef Kent Are Kristiansen i Woodcon. Han sier også at Veidekke er en foretrukken partner når det kommer til prosjekter i tre. – De har vært med på bruken og utviklingen av massivtre siden det kom til Norge, og deres bruk av involverende planlegging gjør at det blir veldig bra flyt i prosjektene. Veidekke er helt klart en av de fremste store entreprenørene når det gjelder å bygge store bærekonstruksjoner i tre, sier han. Kristiansen tror for øvrig at markedet for bygging i tre er i stadig vekst, og vil fortsette slik fremover. – Det er et veldig godt marked for studentboliger, skoler, barnehager, næringsbygg og så videre. Men for at vi skal komme i gang og åpne nye markeder, som kommersiell boligbygging, så er vi avhengige av at de store entreprenørene og boligutviklerne tar tak og prøver å finne de riktige og fornuftige løsningene, slik som på Maskinparken TRE, sier han.

Se timelaps av montasjen ved å klikke HER.

Maskinparken TRE at Lilleby in Trondheim is Norway’s first commercial apartment building. In a good collaboration between Woodcon AS and Veidekke Entrepenør it took 8 weeks to assembly the 8-story tall building. In total, the building contains 47 modern apartments with the range in size between 28 to 115 m^2. Globally construction, demolition and use of buildings is accountable for approximately 40% of the global emissions. With Maskinparken TRE, the developer decided to take a greater part of the responsibility in reducing emissions. By choosing to build with CLT its easier to reach the criteria for passive house witch of curse Maskinparken TRE did. Wood is considered a neutral material when considering emissions, thus the total material emissions is reduced with 50%. In addition, solid wood construction processes provide minimal residual material, which further increases the environmental benefit. Because we also use rail transport for more than 90% of our deliveries, the climate impact of using Woodcon as a supplier is minimal! In 2018 Maskinparken TRE vas named “wooden construction of the year” in Norway. With strong competition from Kongsvinger middle school and Spar Snarøya. At Woodcon we take great pride in having two of the finalists and winning this price. To the magazine Byggeindustrien the former head of project expressed the following: From our side, the project went smoothly, thanks to good project management and good engineering, says head of project Kent Are Kristiansen of Woodcon. He also says that Veidekke is among the preferred partners when it comes to projects in wood. – They have been involved in both the use and development of CLT since it came to Norway, and their use of planning involves a very good flow in the projects. Veidekke is among the foremost big contractors when it comes to building large wooden structures, he says. Kristiansen also believe that the marked for building is growing and will continue to do so.

– Already there is a good marked for studenthousing, schools, kindergartens, commercial buildings and so on. For us to open new markets, such as commercial housing, we are depending on contractors and developers to find good solutions. Just like they did at MaskinparkenTRE, he says.

Beneath you can see the time laps from the buildingsite:

HER