Kv Vråken

Kv Vråken

Kv Vråken

Jönköping, 2019:

Nybyggnad av flerbostadshus

  • Beställare: GBJ Bygg AB
  • Byggherre: Nivika Fastigheter AB
  • Arkitekt: Tengbomgruppen AB
  • M2 BTA: 3855
  • Antal våningar: 4
  • Montagetid:

 

Egna huvudleverantörer:

  • Projektering: WSP
  • Montage: –
  • Material: Stora Enso
  • Annat viktigt: –

Nyproduktion av lägenheter med stomme av massivträ. Projektet innehåller 66 lägenheter fördelat på 4 huskroppar.

Woodcon har projekterat och levererat stomme av massivträ.