Kv Geologen

Kv Geologen

Kv Geologen

Kv Geologen, Växjö 2017:

Nyproduktion av lägenheter

 • Beställare: GBJ Bygg AB
 • Byggherre: GBJ Bygg AB
 • Arkitekt: FOJAB
 • M2 BTA: 20 000
 • Antal våningar: 8
 • Montagetid: –

Egna huvudleverantörer:
Projektering: WSP Engineering AS
Montage: –
Material: Stora Enso
Annat viktigt: –

 

Nyproduktion av lägenheter bestående av 5 huskroppar. Totalt är det 144 lägenheter. Husen har upp till 8 våningar och en stomme av massivträ.

Woodcon har projekterat och levererat stomme av massivträ.

Kv Geologen, Växjö 2017:

Nyproduktion av lägenheter

 • Beställare: GBJ Bygg AB
 • Byggherre: GBJ Bygg AB
 • Arkitekt: FOJAB
 • M2 BTA: 20 000
 • Antal våningar: 8
 • Montagetid: –

Egna huvudleverantörer:
Projektering: WSP Engineering AS
Montage: –
Material: Stora Enso
Annat viktigt: –

 

Nyproduktion av lägenheter bestående av 5 huskroppar. Totalt är det 144 lägenheter. Husen har upp till 8 våningar och en stomme av massivträ.

Woodcon har projekterat och levererat stomme av massivträ.