Kv Agronomen

Kv Agronomen

Kv Agronomen

Kv Agronomen, Växjö 2019:

Nyproduktion av lägenheter

 • Beställare: GBJ Bygg AB
 • Byggherre: GBJ Bygg AB
 • Arkitekt: Pontus Möller Arkitekter AB
 • M2 BTA: 6000
 • Antal våningar: 4-7
 • Montagetid: –

Egna huvudleverantörer:
Projektering: WSP Engineering AS
Montage: –
Material: Stora Enso
Annat viktigt: –

 

Nyproduktion av lägenheter besående av 5 huskroppar. Husen har mellan 4-7 våningar och består av 89 bostadsrätter. Stommen består av massivträ.

Woodcon har projekterat och levererat stomme i massivträ.

Kv Agronomen, Växjö 2019:

Nyproduktion av lägenheter

 • Beställare: GBJ Bygg AB
 • Byggherre: GBJ Bygg AB
 • Arkitekt: Pontus Möller Arkitekter AB
 • M2 BTA: 6000
 • Antal våningar: 4-7
 • Montagetid: –

Egna huvudleverantörer:
Projektering: WSP Engineering AS
Montage: –
Material: Stora Enso
Annat viktigt: –

 

Nyproduktion av lägenheter besående av 5 huskroppar. Husen har mellan 4-7 våningar och består av 89 bostadsrätter. Stommen består av massivträ.

Woodcon har projekterat och levererat stomme i massivträ.