KV Arken

KV Arken

KV Arken

Växjö 2019:

Nyproduktion av lägenheter

  • Beställare: GBJ Bygg AB
  • Byggherre: GBJ Bygg AB
  • Arkitekt: LBE Arkitekter AB
  • M2 BTA: 2875
  • Antal våningar: 4
  • Montagetid: –

 

  • Egna huvudleverantörer: Projektering: WSP Engineering AS
  • Montage: –
  • Material: Stora Enso
  • Annat viktigt: –

Projektbeskrivning:
Nyproduktion av lägenheter besående av 2 huskroppar. Husen har fyra våningar och innehåller 30 lägenheter i bostadsrättsform. Lägenheterna är 3-4 rok.

Stommen består av massivträ.

Woodcon har projekterat och levererat stomme av massivträ.