Nytt melkekufjøs i Todalen

Nytt melkekufjøs i Todalen

Nytt melkekufjøs i Todalen

606 m2 nybygg i massivtre og med naturlig ventilasjon. Bygget er tilbygg på eksisterende fjøs, og med ny innredning og melkerobot ble dette ett skikkelig flott og funksjonelt bygg som både bonde og dyr er svært fornøyde med.

Todalen, 2018

  • Byggherre: Asgeir Longva og Olaug Kvendset
  • M2 BTA: 606 m2
  • Betongentreprenør: Åsmund Vangstad AS

Våre leverandører:

  • Limtre og massivtre. Stora Enso
  • Festemidler: Rothoblaas
  • Sandwich takpaneler – Italpannelli-nordic ApS
  • Montasje: Woodcon Industri og landbruk AS