Ammekufjøs på Sparbu

Ammekufjøs på Sparbu

Ammekufjøs på Sparbu

Nytt fjøs oppført med limtre bærekonstruksjon og massivtre på vegger og tak. Bygget er levert som byggesett til vår kunde, og kom raskt opp høsten 2019 Vi leverer stadig flere av våre tre - bygg som byggeset t. Alle materialene blir kappet i CNC maskin, noe som gir en stor nøyaktighet på elementene og gjør montasjen enkel. Vi takker for oppdraget og gleder oss til å komme på besøk å se bygget i full drift

Sparbu,2019

  • Byggherre:Tor Martin Eek
  • M2 BTA:678m2

Våre leverandører:

  • Limtre og massivtre: Stora Enso
  • Festemidler: Rothoblaas
  • Tak: Sandwich takpaneler fra Italpannelli
  • Montasje:Byggherre