Nordre Ål Skole

Nordre Ål Skola

Nordre Ål primary school

Lillehammer, 2018

 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Byggherre: Lillehammer Kommune
 • Arkitekt: VIS-À-VIS 4. M2 BTA: 8400m2
 • Antall etasjer: 2-3
 • Montasjetid: 12 uker

Egne hovedleverandører:

 •  Prosjektering – RIBMT: Sweco
 • Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora Enso, Moelven Limtre, Rothoblaas

Lillehammer, 2019

 • Contractor: Veidekke Entreprenør
 • Client: Lillehammer municipal
 • Architect:   VIS-À-VIS
 • M2 BTA:   8400m2
 • Number of floors: 2-3

 

Own main suppliers:

 • Engineering: Swecco
 • Assembly:  Woodcon AS
 • Material: Stora Enso, RothoBlaas and Moelven
 • Assembly time: 12 weeks

 

 

Nye Nordre Ål skole er det største byggeprosjektet Lillehammer Kommune har gjennomført som en enkeltkontrakt, samtidig som at det er det første prosjektet kommunen gjennomfører med samspill. For totalentreprenør Veidekke Entreprenør Indre Østland er dette det første massivtreprosjektet de har gjennomført.

Nore Ål Skole blir den største barneskolen i Lillehammer kommune og er dimensjonert for 672 elever med hele 24 klasserom. Skolen innehar også en flerbrukshall og et stort kjerneområde med amfi. Med riving av eksisterende skolebygg blir det tilrettelagt for et stort utomhusareal som vil komme både elever og beboere i området til gode.

Prosjektet ble i samspillsfasen optimalisert for trebruk, og grunnet kort byggetid ble det valgt å benytte fasadeelementer fra Ringsaker Vegg- og Takelementer (RVT). Dette skapte en smidig og effektiv byggeprosess frem til tett bygg, noe som gjorde det mulig at skolen ble bygd på 17 måneder fra spaden gikk i bakken til elevene flyttet inn. På dette prosjektet valgte vi å kjøre leveransen sammen med Moelven Limtre. Moelven Limtre har stått for produksjon og leveranse av alle limtrekonstruksjoner og vi i Woodcon har stått for leveransen av KLT og montasjen.  Leveransen fra Moelven inneholdt deriblant 5stk 27m lange og 2,5m høye dragere til flerbrukshallen.

Som en kuriositet leverte vi for første gang buet massivtre. I hjerte av skolen over amfiet er det en rund utkikksplatform med rekkverk i 100mm massivtre.

Les mer om prosjektet HER.

New Nordre Ål school is the largest construction Lillehammer municipal as one single contract. For the contractor is this the first CLT project.

Nordre Ål becomes the largest primary school in Lillehammer municipality and made to house 672 pupils divided in 24 different classrooms. The school also have a sports hall and a gathering point with an amphitheatre. By tearing down the old school there will be a great outdoor area for both the pupils and nearby residence.

In early stages the project was optimized as a wood project. Due to short construction time RVT was chosen to deliver façade elements. This created a simple and efficient building process. From the first day of construction to the first day of school it only took 17 months. For this project we choose to deliver with Moelven Limtre(glulam). They delivered and manufactured all glulam, while we delivered CLT and assembled both. The delivery form Moelven included five 27m long 2,5 m high glulam girders for the sports hall.

As a curiosity we delivered, for the first time, curved CLT. In the middle of the school there is a round viewing platform with a 100mm CLT railing.

Read more about this HERE. (In Norwegian)