Lislebyhallen

Lislebyhallen

Lisleby sports hall

Fredrikstad, 2015

 • Totalentreprenør: AF Bygg Østfold
 • Byggherre: Fyresdal Kommune
 • Arkitekt: PLUS ARKITEKTUR
 • M2 BTA: 3460m2 5. Antall etasjer: 1-2

Egne hovedleverandører:

 • Prosjektering – RIBMT: Rambøll
 • Montasje: Baumgartner GMBH
 • Materiell: Stora Enso

Fredrikstad, 2015

 • Contractor: AF Bygg Østfold
 • Client: Fyresdal Kommune
 • Architect:   PLUS ARKITEKTUR
 • M2 BTA:  3460m2
 • Number of floors: 1-2

Own main suppliers:

 • Engineering: Rambøll
 • Assembly: Baumgartner GMBH
 • Material: Stora Enso

(Bilder hentet fra Bygg.no)

(Pictures: Bygg.no)

The demands when it came to materials and CO2- emissions, it was obvious to use CLT. The hall is categorized as a passive house and is super environmentally friendly, says the architect Camila Transel and points out that they have met the environmental goals. We have halved the emissions compared to a reference building, which is a good accomplishment. However, this does lie because CLT store CO2, and in reality reduces the emissions-calculation. These values are not allowed to use in the calculation and, thus its false values.

 

Lisebyhall is among the first large projects for Woodcon AS and the first detached sports hall we have built. The trusses were assembled on the building site because it was impossible to ship to the building site. Due to the shape of the trusses it was a challenge with the strength of the glulam in the bearing, this was solved with using CLT plates going 2meters out form the bearing helping divide the pressure. This solution had never before been used in Norway.

Read more about the project HERE. (In Norwegian)

Krav til materialbruk og CO2-utslipp gjorde det opplagt å bruke massivtre. Samtidig er hallen et passivhus og supert klima-vennlig, sier arkitekt Camilla Transel i Plus Arkitektur og peker på at de har holdt målene i klimaregnskapet. Vi har halvert klimautslippene i forhold til et referansebygg, og det i seg selv er kjempebra, understreker hun. Massivtre er egentlig en fiktiv verdi, fordi man får en negativ verdi på den andre enden av skalaen. Massivtre tar opp CO2, men de negative verdiene er ikke tillatt å bruke i et CO2- regnskap, forklarer Transel. Lislebyhallen er et av de første store prosjektene for Woodcon AS og den første frittstående flerbrukshallen vi leverte. Fagverkene på prosjektet ble i sin helhet montert sammen på byggeplass da det ikke fantes mulighet for å få disse levert ferdig sammensatt. Grunnet fagverkenes utforming var det utfordringer med kapasiteten på limtreet ved oppleggene, dette ble løst ved å legge inn KLT-skiver fra opplegg og 2m utover for å oppta kreftene som ble påført. Dette er en løsning som ikke tidligere hadde blitt benyttet i Norge!

Les mer om prosjektet HER.