Klätterhall Umeå - IKSU

Klätterhall Umeå - IKSU

Klätterhall Umeå - IKSU

Klätterhall/idrottshall Umeå, 2017:

Nybyggnad av klätterhall

 • Beställare: Peab
 • Byggherre: Akademiska Hus AB
 • Arkitekt: Stark Arkitekter
 • M2 BTA: 1900
 • Antal våningar: –
 • Montagetid:

Egna huvudleverantörer:
Projektering: TK Botnia
Montage: –
Material: Stora Enso
Annat viktigt: –

 

Nyproduktion av en idrottshall avsedd för klättring med en stomme i massivträ. Byggnaden består bland annat av ett 18 meter högt torn.

Woodcon har projekterat och levererat stomme i massivträ. Utöver det har Woodcon även haft montagehjälp på plats.

Klätterhall/idrottshall Umeå, 2017:

Nybyggnad av klätterhall

 • Beställare: Peab
 • Byggherre: Akademiska Hus AB
 • Arkitekt: Stark Arkitekter
 • M2 BTA: 1900
 • Antal våningar: –
 • Montagetid:

Egna huvudleverantörer:
Projektering: TK Botnia
Montage: –
Material: Stora Enso
Annat viktigt: –

 

Nyproduktion av en idrottshall avsedd för klättring med en stomme i massivträ. Byggnaden består bland annat av ett 18 meter högt torn.

Woodcon har projekterat och levererat stomme i massivträ. Utöver det har Woodcon även haft montagehjälp på plats.