Norrstrands förskola

Norrstrands förskola

Norrstrands kindergarten

Norrstrands förskola, Karlstad. 2019:

Nyproduktion av förskola med stomme i massivträ

 • Beställare: Skanska
 • Byggherre: Karlstads kommun
 • Arkitekt: SWECO Architects AB
 • M2 BTA: 1359
 • Antal våningar: 2
 • Montagetid: 7v

Egna huvudleverantörer:
Projektering: –
Montage: –
Material: Stora Enso, Rothoblaas
Annat viktigt: –

Nyproduktion av en förskola i två plan. Byggnaden rymmer fyra avdelningar och ett mottagningskök. Stommen består av massivträ.

Woodcon har levererat och monterat stomme av massivträ.

Norrstrands förskola, Karlstad. 2019:

Nyproduktion av förskola med stomme i massivträ

 • Beställare: Skanska
 • Byggherre: Karlstads kommun
 • Arkitekt: SWECO Architects AB
 • M2 BTA: 1359
 • Antal våningar: 2
 • Montagetid: 7v

 

Egna huvudleverantörer:
Projektering: –
Montage: –
Material: Stora Enso, Rothoblaas
Annat viktigt: –

Nyproduktion av en förskola i två plan. Byggnaden rymmer fyra avdelningar och ett mottagningskök. Stommen består av massivträ.

Woodcon har levererat och monterat stomme av massivträ.