MOHOLT 50/50 BARNEHAGE

MOHOLT 50/50 Förskola

MOHOLT 50/50 Kindergarten

MOHOLT 50/50 BARNEHAGE

MOHOLT 50/50 Kindergarten

MOHOLT 50/50 Förskola

Trondheim, 2015

 • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
 •  Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT)
 •  Arkitekt: MDH Arkitekt SA
 • M2 BTA: 2400m2
 • Antall etasjer: 2
 • Montasjetid: 9 uker

Egne hovedlevrandører:

 • Prosjektering – RIBMT: Høyer Finseth (WSP)
 • Montasje: Woodcon AS
 • Materiell: Stora enso

Trondheim, 2015

 • Contractor: Veidekke Contractor
 • Client: Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT)
 • Architect: MDH Architect SA
 • M2 BTA: 2400m2
 • Number of floors: 2

Own main suppliers:

 • Design – RIBMT: Høyer Finseth (WSP)
 • Assembly: Woodcon AS / Baumgartner GMBH
 • Material: Stora Enso
Arealene både i første og andre etasjen har direkte og enkel tilgang til lekeområdene ute. Det er lagt vekt på gode dagslysforhold med rikelig utsikt for voksne og barn. Inspirerende rom med variasjoner i høyder og utforming er tilpasset aktivitetene. Fargespillet på noen av treveggene er nøye uttenkt og utført slik at fargene er påført i forskjellig metthet. Bygget er utformet med tanke på en beskyttet plassering av uteområdet for vind og vær samtidig som gode solforhold sikres. Rause utearealer med varierende møblering og belegning samt store grønnflater gir barna rikelig med stimulasjon og impulser.

Veidekke mener at massivtre er ett av byggematerialene bransjen må ta tak i og videreutvikle for å få økt volum, først og fremst fordi det har så gode miljøegenskaper i forhold til materialene det benyttes mest av i dag. Massivtre kan ikke erstatte alt stål og betong, men det kan være et veldig godt alternativ i mange prosjekter. Nå handler det om å utvikle løsninger i forhold til konstruksjonsprinsipper samt lyd og brann, slik at massivtre med sine klimavennlige løsninger kan bli en reell konkurrent til stål og betong i de fleste prosjekter.

Both floors have easy access to the playing ground outside. Emphasis is placed on daylight illumination, which also gives good view out for both children and adults. The rooms are created to be inspiring for the children with many different shapes, hights and design. The colouration of the walls is made in the same manner. The building is shaped so that it protects the playground from wind, but still maintains the sunlight. Spacious outdoor area with plenty of toys and a big lawn gives the children lots of stimulations and impulses. Veidekke thinks CLT is one of the materials the industry must focus on and develop to get a greater volume. First and foremost, because of the environmental advantages. CLT won’t replace all the steel and concrete, but it will be a good alternative. Now it’s all about developing solutions based on construction principles as well as sound and fire, so that CLT with its climate-friendly solutions can become a real competitor to steel and concrete in most projects.