NOR / ENG

Prosjekter

Projects

Woodcon AS leverer alle typer bygg, fra whiskey-destilleri til boligblokker og skoler. I 2019 passerte vi deriblant 3000 studenthybler og siden 2016 har vi levert 90 000m2 med skolebygg. Med over 150 større prosjekter levert kan vi med sikkerhet si at vi er den sikre partneren ved valg av massivtreleverandør.

Woodcon AS har gjennom årene vært en spydspiss innen massivtrebruk i Norge, og har vært leverandør og rådgiver i både prestisje-prosjekter, og innovative prosjekter. Eksempler på dette er Geodetisk jordobservatoriet på Svalbard, Moholt 50I50, Aurora Spirit (Whisky – bryggeri i Lyngen) og verdens høyeste trebygg, Mjøstårnet.

Under finner du et lite utvalg av prosjekter som er levert av Woodcon AS.

Woodcon AS delivers all kind of buildings, form whiskey-distillery to living blocks and schools. In 2019 we passed 3000 student flats and has since 2019 delivered 90 000m2 of school buildings. With over 150 major projects we can with certainty say that we are the safe partner when building in CLT.

Woodcon AS has made way for CLT use in Norway, and has delivered, advised  and engineered both prestige projects and innovative projects. Examples of this is Moholt 50I50, Aurora Spirit, and the world’s tallest wooden building, Mjøstårnet.

Beneath you can find a small selection of projects delivered by Woodcon AS.

Studentboliger

Student housingSkoler

SchoolsBarnehager

KindergartensLeiligheter

ApartmentsNæringsbygg

Commercial buildingsIndustri og landbruk

BarnsFlerbrukshaller

Sports hallsSpesialprosjekter

Special projects