top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Nordre Gate 22

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 

 

Arkitekt: 
M2 BTA:

Antall boenheter: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Veidekket Entreprenør AS

Nordre Gate Utvikling AS /

Aspelin Ramm Eiendom
Alliance Arkitekturstudio
5900 m2

37
4 og 6 etasjer

9 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

WSP Engineering
Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

OM PROSJEKTET

Nordre Gate 22 beviser at infill-prosjekter i bykjerner er mulig å gjennomføre med store miljøambisjoner og bruk av treverk som bærekonstruksjon. De 37 leilighetene sentralt på Grünerløkka har alle energiklasse A. Geobrønner sørger for fornybar energi til både varme og kjøling, og gråvann fra dusj blir brukt til energigjenvinning. Leilighetene i prosjektet har varierende størrelser 40 til 94 kvadratmeter og det er lagt stor vekt på eksponerte overflater i alle leilighetene. På mange måter er dette et foregangsprosjekt for utvikling av byer!

 

Bygging i bykjerner er synonymt med lite riggområdet, noe Nordre Gate-prosjektet var et godt eksempel på. Alle involverte aktører i prosjektet måtte derfor planlegge logistikken til minste detalj, og i vesentlig større grad en på et mer «normalt» prosjekt. For vår del betydde dette at samtlige leveranser måtte være 100% oppbygd slik det skulle monteres. Ingen elementer ble derfor mellomlagret på byggeplass, men tatt rett fra pakken og montert på sin plass.  Prosjektet har stor grad av repetisjon på hver etasje, og sammen med Veidekke ble leilighetsprosjektet bygd på samme måte som studentblokker som vi er veldig godt kjent med. Det ble derfor heiset inn vinduer og baderomskabiner underveis i vår montasje, samt at det ble montert skallvegger i betong mot tilstøtende bygninger for å ivareta brannkrav mellom bygårdene.

Nordre Gate 22

bottom of page