top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Moholt 50|50

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Veidekket Entreprenør AS
Studentskipnaden i Trondheim
MDH Arkitekter
20.000 m2, inkl 1.etg og kjeller
8
6 uker per blokk

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:


Materiell:

Andre viktige:

Høyer Finseth

Woodcon AS / Baumgartner

GMBH
Stora Enso, Rothoblaas

Årets Trebygger 2016,

Årets bærekraftige byggprosjekt 2016

OM PROSJEKTET

Moholt 50|50, som var navnet byggherren Studentsamskipnaden i Trondheim valgte, var et omfattende prosjekt. Totalt ble det en utbygging på omkring 20.000 kvadratmeter gjeldende parkering, næring og studentboliger. I massivtre dreide det seg om fem studentblokker hver på åtte etasjer, og med til sammen 632 studentboliger.

 

Alle bygg har en betongetasje over bakken som huser næringslokaler.

 

Under bakken er det et parkeringsanlegg på 1.000 kvadratmeter, og hele området har 10.000 kvadratmeter allmenning.

 

Prosjektet ble gjennomført ved bruk av involverende planlegging, slik at alle aktørene er med på å planlegge både fremdrift og rekkefølge i arbeidet. Metoden er egentlig utviklet for å styre bilproduksjonen på samlebåndet i Porsche-fabrikken i Tyskland. Grovt sett medfører det at hvert fag fikk en uke til sin del av produksjonen i hver etasje, og når de var ferdig der, «rykket de opp» en etasje mens neste fag overtok. I og med at det var helt like planløsninger fra andre etasje og oppover i hver av blokkene, ble det en repetisjon, og dermed opplevde alle at det både gikk raskere og ble behov for mindre folk for hvert fag etter hvert som man fikk erfaring. Med 40 etasjer – åtte i hvert av de fem tårnene – som var helt like med femten studenthybler sammen med oppholdsrom, ble driften optimalisert og effektiv.

Moholt 50|50

bottom of page